De organisatie Ontmoet Afrika

Non profit organisatie stage buitenland Ontmoet Afrika met stage mogelijkheden bij partners in Ghana, Malawi en Kameroen.
De non-profitorganisatie Ontmoet Afrika in Nederland voor vrijwilligerswerk en stage in het buitenland is opgericht en wordt geleid door Lianne van Rijssel (bij een aantal activiteiten gesteund door enthousiaste vrijwilligers!). Lianne informeert mensen over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk of stage in het buitenland (Ghana of Malawi) en organiseert informatiebijeenkomsten en voorbereidingsweekenden. Daarnaast doet zij natuurlijk de administratie en onderhoudt intensief contact met de mensen van de partnerorganisaties in Ghana, Kameroen en Malawi.

Quotes over Ontmoet Afrika:

Snelle reactie per mail, veel info, nooit irritatie of kortaf. Ik heb me ook nooit onder druk gezet gevoeld dat ik snel moest beslissen of zoiets.

Het voorbereidingsweekend was echt heel goed, ik denk dat ik daarom geen cultuurshock had. Ook het informatieboek is zo goed; beide hebben me goed voorbereid.

Partners in Ghana en Malawi

Ontmoet Afrika werkt samen met 18 geselecteerde partnerorganisaties in Afrika; 13 in Ghana, 2 in Kameroen en 3 in Malawi. Met alle partnerorganisaties worden nauwe en persoonlijke banden onderhouden. Zij delen de visie en persoonlijke en integere werkwijze van Ontmoet Afrika. De partnerorganisatie zorgt voor de opvang van vrijwilligers en stagiaires, organiseert een aantal introductiedagen, regelt een veilig en gezellig gastgezin, zorgt voor begeleiding op de werkplek en is er altijd in het geval van problemen, vragen, enz. Alle mensen die vrijwilligerswerk of een stage in het buitenland doen, verblijven altijd op kleine afstand van de partnerorganisatie in Afrika, zodat intensief persoonlijk contact en snelle hulp binnen handbereik is.

De buitenlandse partnerorganisaties bevinden zich in Ghana in de dorpen en steden (van noord naar zuid naar oost): Bolgatanga, Karimenga, Tamale, Kumasi, Ejisu, Atsiekpoe, Kasoa, Busua, Tinkong en Wli. In Malawi in de dorpen: Lusangazi (Noord-Malawi, ca. een half uur rijden van Mzuzu), Muzambazi (Noord-Malawi, ca 3 uur rijden ten westen van Mzuzu) en Cape Maclear (Centraal-Malawi aan het meer).

Enkele quotes van vrijwilligers over de partnerorganisatie:

Goed geregeld. Hajar van de partnerorganisatie zorgde goed voor de vrijwilligers. Ik ben niet ziek geweest maar voor mensen die wel ziek waren werd goed gezorgd.

Indien wij hulp of advies nodig hadden, konden we op elk tijdstip terecht bij de mensen van de partnerorganisatie. Warme en behulpzame mensen!

Projecten gesteund door Ontmoet Afrika

Naast bemiddeling en begeleiding van vrijwilligers en studenten voor stages in het buitenland, heeft Ontmoet Afrika, via de stichting Ontmoet Afrika Projecten, tussen 2007 en 2014 een aantal projecten in Ghana financieel gesteund. Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 personen. De projecten die financieel gesteund zijn vallen alle onder de noemer inkomengenererende projecten. Door de financiële ondersteuning zijn onderstaande gemeenschappen en organisaties in staat zelf duurzaam extra inkomen te verdienen voor de projecten die zij zelf initiëren.  De gesteunde projecten zijn:

  • Ondersteuning van het kleinschalig duurzaam toerisme project in Sognaayilli; in de buurt van Tamale (Ghana). Gefinancierd zijn o.a.: een ecologisch duurzaam guesthouse, training van gidsen en workshophouders en communicatie-activiteiten voor het aantrekken van bezoekers. De dorpsgemeenschap zamelt een deel van de inkomsten in voor gemeenschappelijke doeleinden zoals verbeterde watervoorzieningen.
  • Microkredieten voor een vrouwengroep uit Sognaayilli.
  • Een smoothiebar voor de Youth Harvest Foundation, een jongerenorganisatie in Bolgatanga. Met de opbrengst worden projecten ter preventie van tienerzwangerschappen, SOA’s en prostitutie gefinancierd.
  • Een irrigatiesysteem voor organische groentetuinen voor boeren uit Karimenga, zodat zij ook in de droge tijd op duurzame wijze groenten kunnen verbouwen.

Tenslotte zijn er in de loop der jaren studenten, vrijwilligers, organisaties en bedrijven geweest die onze organisatie een warm hart toedragen en zich vanuit Nederland vrijwillig hebben ingezet voor de ontwikkeling en uitbreiding van onze activiteiten. Ook zijn er organisaties waarmee Ontmoet Afrika een samenwerkingsverband heeft. Op de pagina partners kun je bekijken wie dit zijn en wat voor band zij met de non-profitorganisatie Ontmoet Afrika hebben.