Home » Over Ontmoet Afrika

Over Ontmoet Afrika

In 2013 ging ik als 51-jarige vier maanden naar Tanzania. Ik dacht: ik ga er eens een tijdje tussenuit. Een ‘sabbatical’, zogezegd, na 25 jaar trouwe dienst in verschillende ambtelijke hoedanigheden; de laatste 12 jaar als projectleider op grote ICT-infrastructuurprojecten van de Rijksoverheid.
Tijdens deze periode deed ik 3 maanden vrijwilligerswerk via één van de grote internationaal opererende vrijwilligerswerkorganisaties. Deze periode in Tanzania leerde mij twee belangrijke dingen.

Ten eerste: wat is het gewéldig om zo een tijd in een totaal vreemde en bijzondere cultuur te werken en te leven! Mijn hart ging open; ik voelde me zielsgelukkig. Maar, ten tweede: wat is er in hemelsnaam aan de hánd in dit vreemde wereldje van georganiseerd internationaal vrijwilligerswerk! Ik kwam er achter, dat ik véél te veel geld had betaald aan een organisatie die totaal foute projecten organiseert, vooral daarbij denkend aan de betalende vrijwilliger en veel minder (of helemaal niet) aan het land, het volk en de mensen, waar de projecten worden georganiseerd.

Verder vond ik uit dat er sprake is van een vrijwilligersmarktbenadering, waarbij ‘fun & adventure’ de ándere kant is van het aanbod: jonge vrijwilligers gaan vooral op pad om avontuur te beleven, waarbij het ‘vrijwilligersproject’ eigenlijk slechts een bijproduct is. De markt bestaat uit jonge scholieren en studenten die, nauwelijks voorbereid op de grote interculturele verschillen, een tijd spenderen in een onbekende omgeving en daarbij meer gericht zijn op de eigen ontwikkeling dan die in of van het land van bestemming.

Afrika vrijwilligerswerk - Ontmoet Afrika's Niko aan het werk in AfrikaVolunteer Correct

Letterlijk in het vliegtuig terug naar Nederland, aan het einde van die vier maanden, dacht ik: hier ga ik me in verdiepen!
Dit heeft geleid tot het opzetten van de Volunteer Correct, met als agenda: de misstanden bij internationaal vrijwilligerswerk op de maatschappelijke agenda krijgen. Vanuit Volunteer Correct heb ik toen, samen met een paar collega’s, de zogenaamde Transparantie-index gebouwd: een meetinstrument om inzichtelijk te maken, hoe de Nederlandse vrijwilligersorganisaties zich profileren.
De in 2016 opgerichte stichting Volunteer Correct is inmiddels een vereniging geworden en profileert zich als dé Nederlandse branchevereniging voor verantwoord en duurzaam internationaal vrijwilligerswerk.

Begin 2016 ontmoette ik Lianne van Rijssel, oprichtster (in 2004 al) van Ontmoet Afrika, via een bijeenkomst van Volunteer Correct. Lianne vroeg mij, of ik ervoor voelde Ontmoet Afrika te komen versterken. Dat vond ik een erg aantrekkelijk idee; ik had Ontmoet Afrika inmiddels leren kennen als één van de meest duurzame en verantwoorde organisaties op het terrein van internationaal vrijwilligerswerk.

Ik woon al sinds mijn studententijd als westerling in Groningen. Voel me inmiddels zelfs wat meer Groninger, al blijf ik natuurlijk altijd een ‘westerling in het noorden’. Mijn volwassen kinderen zijn allang het huis uit en ik heb een nieuw leven gevonden in het internationale vrijwilligerswerk. Eén van de fijnste dingen in dit werk is het regelmatig verkeren in Afrika, waar ik me altijd enorm op mijn plek voel, reizend in het lokale openbaar vervoer, met een rugzak op m’n rug.
Het is geweldig om zo’n warm en intens netwerk in Afrika te hebben.

Live Now Foundation

De corona-pandemie heeft Ontmoet Afrika hard geraakt. Anderhalf jaar heb ik géén bezoek kunnen brengen aan mijn lokale partners in Afrika. Begin juni 2021 was het eindelijk weer mogelijk voor mij om naar Ghana te reizen.
Deze anderhalf jaar van afwachten heeft bewerkstelligd, dat ik met met Ontmoet Afrika een andere kant op wil. Ik noem het zelf een kanteling van de oriëntatie. Van een organisatie die zich ‘breed’ oriënteert (met veel partners op veel verschillende plekken) naar een organisatie die meer de ‘diepte’ zoekt. Het houdt in, dat ik het aantal samenwerkingspartners reduceer en me ga richten op een zeer intensieve samenwerking met één specifieke partnerorganisatie, de Live Now Foundation in Tinkong, Zuid-Ghana.

Tinkong is een dorp met ongeveer 5000 inwoners. Live Now Foundation richt zich als ‘community development’-organisatie op álle facetten van mogelijke ondersteuning aan de populatie om ze net een beetje meer armslag te geven. Voor vrijwilligers en stagiairs geldt daar dus ook: álle vormen van inzet zijn mogelijk, waarbij het veel minder om ‘hulp’ gaat en veel meer om ‘samenwerking’: educatie, gezondheidszorg, tuinbouw, microfinanciering, sociale projecten, ICT, communicatie…
Tinkong is een typische Ghanees dorp met blije mensen met weinig voorzieningen. Live Now Foundation biedt er een fijne plek om het Afrikaanse leven te leren kennen en je voor de gemeenschap in te zetten op een manier die én jou als vrijwilliger of stagiair én de mensen in Tinkong en omgeving nog blijer maakt. En plekje om je hart aan te verpanden.

 

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.