Home » Opdrachten » Assisteer bij het Live Now ‘day care’-programma voor kinderen met een beperking
LIV-05
  • Land
  • Omgeving
  • Platteland, Binnenland
  • Themas
  • Gezondheidszorg, Coaching en training, Fysiotherapie en ergotherapie, Gehandicaptenzorg
  • Types werk
  • Uitvoerend, In team, Zelfstandig
  • Doelgroepen
  • Jongeren, Professionals, Gezinnen
  • Partner

Assisteer bij het Live Now 'day care'-programma voor kinderen met een beperking

In Tinkong, met ongeveer 5000 inwoners, zijn kinderen met een beperking, verstandelijk en/of fysiek, die niet of nauwelijks naar school gaan. Soms zelfs nauwelijks hun huis uit komen. Live Now Foundation is begin 2021 gestart met een programma voor deze doelgroep.

Er is eerst begonnen met het opzoeken van de kinderen en het inventariseren van de situatie waarin ze leven, welke aandacht en zorg wenselijk en haalbaar is en hoe we hier handen en voeten aan kunnen geven. Stella, staflid van Live Now Foundation in Tinkong is in juni begonnen met het wekelijks opzoeken van de kinderen om zo verder met ze te onderzoeken, wat ze leuk vinden, waar ze blij van worden en wat met inachtneming van hun beperking de juist activiteiten kunnen zijn.

We doen zo geleidelijk ervaring op met de kinderen en kunnen van daaruit verder werken aan de juiste opzet voor een vervolgprogramma, waarbij we natuurlijk ook denken aan een ‘dagopvang’-situatie op het terrein van Live Now Foundation zelf.
Het niet-onbelangrijke extra doel dat we op die manier kunnen bereiken, betreft het mogelijk maken voor de moeder, zus of ‘auntie’, die vaak voor de verzorging helemaal aan huis gebonden is, om ook weer (enige dagen per week) iets anders te kunnen doen.

Natuurlijk zijn we op zoek naar mensen met ervaring en deskundigheid met het omgaan met mensen met beperkingen, maar het is ook heel goed mogelijk om activiteiten met deze kinderen te ondernemen die alleen vragen om een daadkrachtige en creatieve geest. Je krijgt het dubbel-en-dwars terugbetaald: de kinderen zijn vreselijk blij met deze extra aandacht.