Home » Voor stage of vrijwilligerswerk aanmelden bij Ontmoet Afrika » Voorwaarden voor vrijwilligerswerk of stage in het buitenland via Ontmoet Afrika

Voorwaarden voor vrijwilligerswerk of stage in het buitenland via Ontmoet Afrika

Natuurlijk horen bij duurzaam internationaal vrijwilligerswerk voorwaarden. Op deze pagina staan de voorwaarden waar Ontmoet Afrika mee werkt.

Vrijwilligerswerk voorwaarden - welk voorwaarden gelden voor duurzaam internationaal vrijwilligerswerk via Ontmoet Afrika

Vrijwilligerswerk voorwaarden

 • De deelnemer die in aanmerking wil komen voor vrijwilligerswerk of een stage in het buitenland is minimaal 18 jaar oud op de vertrekdatum.
 • De deelnemer is lichamelijk en geestelijk gezond.
 • Ontmoet Afrika verwacht een CV en motivatiebrief als voorwaarde voor een wederzijdse instemming tot deelname aan een vrijwilligerswerk project of stage in het buitenland.
 • Ontmoet Afrika behoudt zich het recht voor deelname te weigeren indien wij denken dat een kandidaat niet geschikt is voor vrijwilligerswerk/stage in Afrika.
 • Na bevestiging van inschrijving stuurt Ontmoet Afrika een factuur voor de totale verblijfs- en organisatiekosten aan de deelnemer (voor de periode zoals door deelnemer vermeld is op het aanmeldingsformulier dat aan a.s. deelnemers wordt toegestuurd). Deelnemer is verplicht deze factuur binnen 14 dagen te voldoen. Ontmoet Afrika maakt de kosten, bestemd voor de lokale partnerorganisatie in Afrika en voor het lokale Afrikaanse gastgezin, over aan de Afrikaanse partnerorganisatie in kwestie.
 • Indien je een rondreis wilt maken, doe dit dan het liefst aan het einde van je verblijf. Je geeft op het aanmeldingsformulier aan wanneer je je gastgezin verlaat en de verblijfs- en organisatiekosten worden aan de hand van deze datum uitgerekend. Maak je tussendoor een rondreis, dan lopen de kosten voor verblijf en organisatie door.
 • Indien een deelnemer door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet op de afgesproken werkplek terecht kan, wordt in overleg met de deelnemer gezorgd voor een andere werkplek.
 • Er is een ophaalservice voor alle deelnemers. De vluchtgegevens dienen ten minste 6 weken voor de aankomstdatum per e-mail of post bekend te zijn bij Ontmoet Afrika. Mocht er sprake zijn van vertraging, dan dient Ontmoet Afrika daarvan op de hoogte gesteld te worden zodat de persoon die de ophaaldienst verzorgt, geïnformeerd kan worden.
 • Het is niet toegestaan tijdens je verblijf via Ontmoet Afrika grote geldbedragen en of materialen (waarden hoger dan ca. €100) te doneren en/of te beloven aan individuele mensen of instellingen. De reden hiervoor is dat het de sociale verhoudingen in de lokale gemeenschap te zeer ontwricht. Gevolgen zijn jaloezie, ruzies en het bevestigen van het beeld dat blanken altijd rijk zijn en grote donaties doen. Daarnaast worden hierdoor andere toekomstige vrijwilligers mogelijk lastiggevallen met de vraag om geld/goederen. Donaties aan of aan stichtingen of NGO’s zijn uiteraard van harte welkom. Doe donaties altijd discreet; mensen kunnen zich gepasseerd voelen als ze weten dat je aan iemand anders doneert en niet aan hen.
 • Ontmoet Afrika verwacht een digitaal (via email) ervaringsverslag. Dit verslag dient bij voorkeur ontvangen te zijn voordat je de stage of het vrijwilligerswerk in het buitenland beëindigt.
 • Restitutie van de deelname- en verblijfskosten bij annulering door de deelnemer vindt plaats volgens de volgende voorwaarden: annulering tot 2 maanden voor vertrek: restitutie 50%. Annulering vanaf 2 maanden voor vertrek: restitutie 0%. Wij raden een annuleringsverzekering aan.
 • Ontmoet Afrika doet haar uiterste best om voor een goed verblijf in Afrika te zorgen, maar kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onvolkomenheden tijdens het verblijf van de deelnemer in Afrika. De verantwoordelijkheid voor het slagen van zijn/haar verblijf in Afrika ligt volledig bij de deelnemer zelf. In geval van onverhoopte problemen als ziekte, diefstal, ongeval, ongemakken met gastgezin, vrijwilligerswerk of anderszins, accepteert Ontmoet Afrika in geen geval de verantwoordelijkheid hiervoor. Wel doet zij natuurlijk wat zij kan om de deelnemer bij te staan.
 • Volledige afzegging van deelname door Ontmoet Afrika, hetgeen slechts in uitzonderlijke gevallen kan plaatsvinden, zal resulteren in terugstorting van het volledige overgemaakte bedrag aan de deelnemer.

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.