Home » Opdrachten » Sociaal werk met ’teenage clubs’ op de Junior High School
LIV-02
  • Land
  • Omgeving
  • Platteland, Binnenland
  • Themas
  • Gezondheidszorg, Gezondheidsvoorlichting, Sociaal werk en sport, Sociaal werk, Activiteitenbegeleiding, Organisatie toernooien en wedstrijden, Sport en spel, Jongerenwerk, Opbouwwerk, Seksuele voorlichting
  • Types werk
  • Uitvoerend, Zelfstandig
  • Doelgroepen
  • Jongeren, Professionals
  • Partner

Sociaal werk met 'teenage clubs' op de Junior High School

In Ghana is het redelijk gewoon dat kinderen na de Junior High School (JSH), zeg maar de onderbouw van de middelbare school, niet meer verder naar school gaan. Het wordt, vooral bij meisjes, niet voldoende gestimuleerd en er wordt al gauw gedacht: ga maar helpen op het land.
Zo wordt weinig ruimte gecreëerd om zelf invulling te geven aan je eigen toekomst.
Bovendien gebeurt het nog steeds erg vaak, dat meisjes op jonge leeftijd zwanger raken en dat daarmee de ruimte voor het verder studeren in de kiem gesmoord wordt.

Op de JHS-scholen wordt regelmatig enige aandacht gegeven aan het de nood voor meer bewustwording bij jongeren. Zo geven veel JHS-scholen ruimte voor ’teenage clubs’. Dat houdt vaak in, dat een aparte leerkracht (eentje voor jongens, eentje voor meisjes) verantwoordelijk wordt voor het organiseren van activiteiten voor de hele groep. Er wordt invulling aan gegeven door over maatschappelijke, sociale en gezondheid-gerelateerde issues te praten. Zoals bijvoorbeeld over seksuele voorlichting, man/vrouw- (jongen/meisje) aspecten, e.d.

Edina en Samuel, de teenage club-teachers van de M/A (municipal authority) Junior High School ontvangen heel graag vrijwilligers en stagiairs om te helpen bijd de teenage clubs. Naast het stimuleren van gesprekken, discussies, voorlichting etc. over een breed scala aan jongeren-thema’s kun je net zo goed denken aan drama, toneel, creatieve spellen en sportactiviteiten.