Home » Kwaliteitsrichtlijn

Kwaliteitsrichtlijn

Ontmoet Afrika was promotor en een van de eerste leden van Vereniging Volunteer Correct (VVC), de branchevereniging voor eerlijk, verantwoord en duurzaam internationaal vrijwilligerswerk.

Ook Ontmoet Afrika heeft ervaren, dat internationaal vrijwilligerswerk in een verkeerd daglicht kwam te staan. Dit wordt veroorzaakt door de eenzijdige aandacht die de media hebben voor de uitwassen van het vrijwilligerstoerisme (‘voluntourism‘). Daarnaast zijn ook de schrijnende situaties in weeshuizen in ontwikkelingslanden vaak in de media.
Wij vinden dat deze misstanden alle aandacht verdienen. Alles om ervoor te zorgen, dat vrijwilligers niet (meer) aan dit soort projecten meewerken (weeshuizen). En dat ze zo goed mogelijk op zoek gaan naar een verantwoord project en een impactvolle interculturele ervaring.

Ontmoet Afrika heeft met spijt begin 2023 afscheid genomen van het lidmaatschap van Vereniging Volunteer Correct.

Natuurlijk onderschrijft Ontmoet Afrika nog steeds van harte de VVC-kwaliteitsrichtlijn.

 

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.