Home » Opdrachten » Onderzoek beleidsontwikkeling Live Now Foundation
LIV-01
 • Land
 • Ghana
 • Omgeving
 • Platteland, Binnenland
 • Themas
 • Economie en communicatie, Marketing en PR, Ondernemerschap, Management en organisatie, Management en ontwikkeling, Onderzoek
 • Types werk
 • Uitvoerend, Management, Zelfstandig
 • Doelgroepen
 • Jongeren, Professionals, Gezinnen
 • Partner
 • Live Now Foundation

Onderzoek beleidsontwikkeling Live Now Foundation

In 2013 is de Live Now Clinic geopend; in 2016 is het Live Now Mortuary geopend. Voor de kliniek geldt, dat er nog niet ‘break even’ gedraaid wordt: de kosten zijn nog hoger dan de opbrengsten, die vooral uit het nationaal gezondheidsverzekeringsprogramma (NHIS) komen. Het mortuarium brengt inmiddels wel al meer op dan dat het draaiend houden ervan kost.
In 2018 is gestart met de bouw van de school voor beroepsonderwijs. Deze school gaat vanaf 2019 gratis onderwijs bieden aan de kinderen in Tinkong die zelf geen mogelijkheden hebben om na het basisonderwijs nog verder te leren.

Live Now Foundation zet in op het zijn van een breed communityproject, waar zo effectief en efficiënt mogelijk middelen worden ingezet om de ontwikkelingsdoelen te verwezenlijken. Het spreekt vanzelf dat hierbij regelmatig belangrijke beslissingen moeten worden genomen, op basis waarvan deze ontwikkelingen het beste tot stond komen. Daar is vaak en veel praktisch onderzoek voor nodig. Dit geldt zowel retrospectief (evaluerend) als prospectief (planvormend).

We denken hierbij aan bedrijfskunde- en organisatieontwikkelingsstudenten van verschillende soorten HBO- en WO-instellingen. Maar natuurlijk kunnen deze bijdragen ook geleverd worden door professionals met ervaring.
(Bij Live Now Foundation zijn ook alle denkbare opdrachten en projecten met elkaar te combineren.)