Home » Opdrachten » Onderzoek beleidsontwikkeling Live Now Foundation
LIV-01
  • Land
  • Omgeving
  • Platteland, Binnenland
  • Themas
  • Ondernemerschap, Management en organisatie, Management en ontwikkeling, Onderzoek, Economie en communicatie, Marketing en PR
  • Types werk
  • Uitvoerend, Management, Zelfstandig
  • Doelgroepen
  • Gezinnen, Jongeren, Professionals
  • Partner

Onderzoek beleidsontwikkeling Live Now Foundation

In 2013 is de Live Now kliniek geopend; in 2016 is het Live Now mortuarium geopend. Voor de kliniek geldt, dat er nog niet ‘break even’ gedraaid wordt: de kosten zijn nog hoger dan de opbrengsten, die vooral uit het nationaal gezondheidsverzekeringsprogramma (NHIS) komen. Het mortuarium brengt inmiddels wel al meer op dan dat het draaiend houden ervan kost.
In 2019 is de bouw van de school voor beroepsonderwijs afgerond. Deze school levert vanaf 2020 gratis onderwijs aan kinderen én volwassenen in Tinkong.

Live Now Foundation zet in op haar rol en functie als breed ‘community development’ project, waar zo effectief en efficiënt mogelijk middelen worden ingezet om  een breed scala aan ontwikkelingsdoelen te verwezenlijken. Het spreekt vanzelf dat hierbij regelmatig belangrijke beslissingen moeten worden genomen, op basis waarvan deze ontwikkelingen het beste tot stand komen. Daar is vaak en veel praktisch onderzoek voor nodig. Dit geldt zowel retrospectief (evaluerend) als prospectief (planvormend).

We denken hierbij aan bedrijfskunde- en organisatieontwikkelingsstudenten van verschillende soorten HBO- en WO-instellingen. Maar natuurlijk kunnen deze bijdragen ook geleverd worden door professionals met ervaring.
(Bij Live Now Foundation zijn ook alle denkbare opdrachten en projecten met elkaar te combineren.)