Home » Live Now Foundation

Live Now Foundation

SAMEN MET ONZE DONOREN EN VRIJWILLIGERS ZETTEN WIJ ONS IN VOOR DE VERBETERING VAN DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN DE MINDER GEPRIVILEGIEERDEN IN TINKONG, GHANA.

Live Now Foundation is Ontmoet Afrika’s focusprogramma – een ideale plek voor een brede oriëntatie op interculturele samenwerking op álle denkbare terreinen.

Live Now Foundation heeft haar basis in Tinkong, ongeveer 60 kilometer ten noorden van Accra, de hoofdstad van Ghana. Tinkong is een klein dorp aan de weg van Accra naar Koforidua, de hoofdstad van de regio Oost-Ghana. Samen met de gemeenschap van Tinkong ontwikkelt Live Now Foundation projecten met als doel de levensstandaard van de mensen in het dorp te verbeteren.

Live Now Foundation is in 2010 gestart met projectontwikkeling in Tinkong. In 2013 is de eigen gezondheidskliniek voor dagbehandeling geopend en in 2016 het mortuarium. Live Now Foundation ondersteunt tevens het onderwijs op de zes scholen in Tinkong.

In 2019 is de Live Now – school gebouwd, het ‘ICT & Vocational / Technical Training Center’. Het richt zich voornamelijk op beroepsonderwijs. Vooral daaraan is een groot gebrek in Tinkong en omgeving. Veel kinderen ga na Junior High School (tot 15, 16 jaar) niet meer naar school, zonder een vak te hebben geleerd.

Live Now Foundation biedt prachtige mogelijkheden voor vrijwilligers en stagiairs uit Europa om mee te komen helpen, om mee te werken aan duurzame ontwikkeling.

Ontmoet Afrika werkt intensief samen met Live Now Foundation.
Kijk voor alle mogelijkheden voor stage en vrijwilligerswerk in de Ontmoet Afrika – opdrachtenbank.

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.