Home » Opdrachten » Werk mee aan het Live Now microfinancieringsprogramma
LIV-09
  • Land
  • Omgeving
  • Platteland, Binnenland
  • Themas
  • Management en organisatie, Management en ontwikkeling, Coaching en training, Economie en communicatie, Marketing en PR, Ondernemerschap
  • Types werk
  • Uitvoerend, Management, In team, Zelfstandig
  • Doelgroepen
  • Jongeren, Professionals
  • Partner

Werk mee aan het Live Now microfinancieringsprogramma

In Tinkong, een dorp iets ten zuiden van Koforidua, de hoofdstad van de Eastern Region in Ghana, is onlangs gestart met een ondersteuningsprogramma voor kleine ondernemers. Een kleine groep veelal jonge ondernemers heeft een financiële injectie gekregen in de vorm van een lening. Met deze lening kunnen ze een investering doen met als doel hun onderneming op een hoger niveau te krijgen.
Ze krijgen tevens ondersteuning in de vorm van training en advies van de staf van de Live Now Foundation. Het Live Now IT learning center biedt hiertoe ruimte en faciliteiten.

Het brede doel van de Live Now Foundation in Tinkong is het leveren van een bijdrage aan verbetering van de leefsituatie van de bewoners. De helft van de bewoners van Tinkong is onder de 20 jaar. Er zijn 7 scholen in Tinkong, waaronder ook 2 voor de onderbouw van de middelbare school (Junior High School). De kinderen van Tinkong, maar ook de geïnteresseerde volwassenen, maken gebruik van de 40 computers in de klaslokalen van het Live Now IT learning center. Ook de deelnemers aan het Live Now microfinancieringsprogramma krijgen hier extra onderwijs op ondernemersvaardigheden, computergebruik, boekhouden etc.

Ondernemers

De ondernemers zijn in de meeste gevallen verkopers van voedsel of andere artikelen in een klein winkeltje of aan de straat. (Het is belangrijk te weten, dat in Ghana eigenlijk bijna iedereen ‘ondernemer’ is: men heeft geen baas of betaalde baan, maar leeft van verkoop van eigen oogst of in- en verkoop van artikelen.)

Het microfinancieringsprogramma wil heel graag vrijwilligers en stagiairs in kunnen zetten voor extra ondersteuning aan de deelnemers. Je leert de praktijk van de ondernemers en hun business kennen. Je relateert deze aan de businessplannen die gedeeld zijn met de staf en de basis vormen voor de ter beschikking gestelde lening. Samen met de ondernemers concretiseer je de plannen verder met het oog op verhoging van de omzet, het beter bereiken van de klanten, het verminderen van de kosten, etc.