Home » Opdrachten » Geef computerles en andere lessen op het Live Now Foundation ICT-center
LIV-08
  • Land
  • Omgeving
  • Platteland, Binnenland
  • Themas
  • Economie en communicatie, Marketing en PR, Ondernemerschap, Coaching en training, Microfinanciering
  • Types werk
  • Uitvoerend, In team, Zelfstandig
  • Doelgroepen
  • Jongeren, Professionals, Gezinnen
  • Partner

Geef computerles en andere lessen op het Live Now Foundation ICT-center

Het ICT-learning center van Live Now Foundation is in november 2019 gereed gekomen. Een mooi nieuw schoolcomplex met 4 ruime lokalen en voorzien van een 40-tal computers voor computerles aan de kinderen en volwassenen in Tinkong.

Het dorp Tinkong heeft een flink aantal scholen. Zes basisscholen zijn er en daarnaast ook nog enige Junior High Schools, voor de onderbouw van de middelbare school. Senior High School zijn er niet.
Op school krijgen de kinderen geen computeronderwijs; computers zijn er niet of nauwelijks aanwezig. Veel perspectieven hebben de kinderen in Tinkong niet. Voor de meeste kinderen houdt het op na Junior High School.

Live Now Foundation wil daar wat aan doen, de kinderen meer perspectief bieden voor de toekomst, om hun talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Misschien dat ze daardoor iets meer ruimte krijgen voor het maken van eigen keuzes voor de toekomst.

Daarnaast biedt het ICT-learning center ook mogelijkheden voor de bredere bevolking van Tinkong (ongeveer 4000 inwoners). Zo is Live Now Foundation gestart met een ondersteuningsprogramma voor kleine ondernemers. Ze krijgen les in computergebruik, boekhouden en marketing.

Het ICT-learning center maakt graag gebruik van enthousiaste vrijwilligers en stagiairs uit Nederland om een bijdrage te leveren aan de verbetering van computervaardigheden en aanverwante persoonlijke ontwikkelingen.