Home » Nieuws » Nieuwe opdracht: assisteer bij dierverzorging in het dorp Wli in de Volta-regio

Nieuwe opdracht: assisteer bij dierverzorging in het dorp Wli in de Volta-regio

Wli is een landelijk dorp in de Volta-regio in Ghana, in de bergen dicht tegen de grens met Togo. Er leven ongeveer 500 gezinnen in Wli. De gemeenschap bestaat voor het grootste deel uit mensen die leven van de landbouw. Ze verbouwen maïs, cassave, yam en plantain (bakbanaan). Op het land worden ook groentes gekweekt zoals okra, peper, tomaten en groenbladige groenten voor in de soep. Naast deze landbouw houden de mensen klein vee, zoals kippen, geiten, schapen en soms varkens. De boerenbedrijvigheid is meer bedoeld voor de eigen voedselvoorziening, dan voor de verkoop. De praktijk van de dierverzorging door de mensen is gebaseerd op overgeleverde kennis, tradities en ervaring. En veel minder op technologische kennis of ondernemerschap.

In het recente verleden heeft Narema ongeveer 50 kwetsbare gezinnen geholpen met de donatie van één geit om groot te brengen. Deze gezinnen hebben alle erg weinig eigen voorzieningen. De gedachte is, dat elk huishouden zorgt dat deze geit nakomelingen krijgt. Van deze nakomelingen kunnen ze er telkens weer eentje  afstaan aan een ander gezin.
Dit project is heel bruikbaar en zinvol gebleken voor veel gezinnen. Maar er zijn ook vaak dingen niet goed verlopen. Dan werden geiten ziek of gingen er geiten dood. Vaak was de oorzaak dan een gebrek aan diergeneeskundige deskundigheid. Soms ook lag de oorzaak in onvoldoende kennis van hoe je een dier grootbrengt op een goeie manier. Hoe verzorg je de beesten het beste?Assisteer bij dierverzorging in het dorp Wli in de Volta-regio
Narema heeft zelf ook regelmatig problemen ondervonden bij de monitoring van het project. Dan was er te weinig tijd en gelegenheid om de vinger aan de pols te houden. Zo kon niet tijdig ingegrepen worden bij problemen bij de gezinnen en de verzorging. Zo vallen er nog wel eens gaten bij de effectiviteit en efficiëntie in dit community ondersteuningsproject.

Hoe kun je de gezinnen helpen?

En vrijwilliger of stagiair zou goed kunnen assisteren bij het verantwoord verzorgen van de dieren bij de gezinnen in Wli:

  • Beoordeel de wijze waarop gezinnen omgaan met hun dieren en adviseer over hoe ze hierin verbeteringen kunnen aanbrengen.
  • Creëer een manier om systematisch de gezinnen te bezoeken om in de peiling te houden of het goed gaat met het beest dat ze in hun zorg hebben toevertrouwd gekregen.
  • Bekijk de wijze waarop de beesten gevoed worden, zoek uit wat het beste werkt en het gemakkelijkst is voor de gezinnen om in het dagelijks leven bij te houden.
  • Bekijk hoe de gezinnen voor de beesten zorg, hoeveel bewegingsruimte te hebben, hoe ze vastgebonden worden, hoe er met ze wordt omgegaan, etc.

Dit project kun je het beste ongeveer 3 maanden doen. De minimale periode voor een vrijwilliger of stagiair op dit project is 6 weken.

Zie voor meer informatie de opdrachtenbank op de website van Ontmoet Afrika: www.ontmoetafrika.nl. En/of schrijf een email naar info@ontmoetafrika.nl

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.