Home » Nieuws » Mogelijkheden voor samenwerking in branche internationaal vrijwilligerswerk worden onderzocht

Mogelijkheden voor samenwerking in branche internationaal vrijwilligerswerk worden onderzocht

Afgelopen juni organiseerde stichting Volunteer Correct, een stichting die zich sterk maakt voor zoveel mogelijk duurzaamheid en kwaliteit binnen Nederlandse organisaties die vrijwilligerswerk in het buitenland organiseren, weer een bijeenkomst. Daar werden voor het 2e achtereenvolgende jaar de jaarresultaten van de zogenaamde Transparantie-index gepresenteerd: het onderzoek naar de kwaliteit van de webinformatie van deze organisaties. Ontmoet Afrika doet haar best om aan alle criteria van deze ‘duurzaamheidsmeter’ te voldoen. Daar slagen we vrij goed in gelukkig!

Volunteer Correct presenteerde bij deze gelegenheid ook haar plannen om te komen tot een samenwerkingsverband van ‘duurzame vrijwilligersorganisaties’. Vorige week vond er een eerste bijeenkomst plaats van de inmiddels gevormde ‘werkgroep’ van 10 organisaties. Deze bogen zich verder over de mogelijkheden voor samenwerking: op welke thema’s is het goed om de handen ineen te slaan? Voor welke thema’s geldt, dat je dit beter zelfstandig en particulier kunt doen?

<img class=”alignright size-full wp-image-2341″ src=”http://www.ontmoetafrika.nl/wp-content/uploads/2017/10/Volunteer-Correct-logo.jpg” alt=”” width=”266″ height=”109″ />Duidelijk werd, dat op veel thema’s mogelijk goed en met meerwaarde kan worden samengewerkt. Zo is het goed om af te stemmen en uit te wisselen met elkaar op probleemdossiers als bijvoorbeeld ‘weeshuistoerisme’ en kwaliteit van voorbereiding van nieuwe vrijwilligers. Ook werden de ideeën om gezamenlijk informatiebeurzen te organiseren en tot een gemeenschappelijk onderschreven basisset aan kwaliteitsnormering (keurmerk) te komen enthousiast omarmd.

Geleidelijk kwam de gedachte aan een vorm van een ‘branchevereniging’ op. Momenteel worden deze gedachten verder uitgewerkt. Ontmoet Afrika maakt zich sterk voor een branchevereniging waarbij de branche zichzelf kritisch bekijkt en elkaar ondersteunt en reguleert zodat de maatschappij erop kan vertrouwen dat het doen van vrijwilligerswerk bij een van de aangesloten leden zich kenmerkt door onder andere een gedegen voorbereiding en hoogwaardige opdrachten bij betrouwbare partners in het gastland. En bovenal door een zo hoog mogelijk rendement op het gebied van de groei van bewustzijn over oorzaken van wereldproblemen, de rol hierin van westerse individuen en organisaties en kansen en risico’s op dit gebied. Wordt vervolgd!

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.