Home » Nieuws » Water in Karimenga: de dam is weer vernieuwd

Water in Karimenga: de dam is weer vernieuwd

In Karimenga, in het noorden van Ghana, waar Ontmoet Afrika’s trouwe partner Ibrahim Salifu het ‘Greenhouse Karimenga’ runt, valt de regen soms met bakken uit de lucht, terwijl het kurkdroog is in andere delen van het jaar. Het is daarom van vitaal belang, om de waterhuishouding enigszins te kunnen regelen.
De oplossing daarvoor is het bouwen van een flinke dam, zodat het hemelwater een tijd opgevangen kan worden en gebruikt op momenten dat het hoognodig is.
De regens zijn echter nogal eens zó heftig, dat ook de dam het niet houdt. Overigens niet alleen de dam, maar ook veel lemen huizen houden het dan niet. Dan is er weer veel herstelwerk nodig. De geldt ook het Greenhouse Karimenga zelf: een mooi complex van traditioneel uit leem opgetrokken ronde hutten, waar Ibrahim rondtrekkende toeristen ontvangt. En soms ook vrijwilligers van Ontmoet Afrika huisvest. Vrijwilligers kunnen hier prachtig werk doen in het dorp Karimenga, met educatie, met verdere ontwikkeling van duurzaam, kleinschalig toerisme. En ook met de landbouw. Ibrahim’s passie zijn z’n grote tuinen op de oever van de Volta-rivier. Hij doet z’n best om de andere boeren in het dorp te bewegen op duurzame wijze te landbouwen, minder gif te gebruiken.

Ibrahim stuurde Ontmoet Afrika dit filmpje, om te laten zien, hoe de dam de mensen helpt met het verhogen van hun kansen op betere oogst. Ontmoet Afrika (Meet Africa) wordt bedankt voor de stimulansen die de inzet van vrijwilligers Karimenga biedt.

Het is momenteel natuurlijk helemaal niet mogelijk om vanuit Europa naar Ghana en Karimenga te reizen. We hopen dat het spoedig weer mogelijk gaat worden.
En wensen Ibrahim en de mensen in Karimenga veel geluk en succes!

https://youtu.be/PmbdBG7XpU8

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.