Home » Vrijwilligerswerk of stage op een school in Tinkong – introductie van de scholen

Vrijwilligerswerk of stage op een school in Tinkong - introductie van de scholen

Maranata International school Tinkong

Dit is een kleine primary “private school”, opgezet vanuit de Seventh-day Adventist Church in 2016. In Nederland noemen we dat de Zevendedagsadventisten. De kerkdiensten vinden er op de zondag plaats en eromheen zijn een paar klaslokalen gecreëerd. Het is niet zo dat elke leerling van dezelfde kerk is, slechts 2% is van de Seventh-day Adventist Church.

Een privéschool betekent niet de luxe waar je in eerste instantie misschien aan denkt, voor de kinderen van rijke ouders. Integendeel. Ja, de ouders en niet de overheid betalen, maar zij hebben vaak niks. De school moet zelf zien hoe ze de eindjes aan elkaar knoopt en dat is niet gemakkelijk. Haar missie is echter sterk, de ouders helpen om de kinderen die eerder niet naar school gingen, toch naar school te laten gaan. Om ze een betere ontwikkeling te geven, meer onderwijs, om zo te kunnen groeien.

De basisschool heeft 107 leerlingen, waarvan nooit iedereen tegelijk aanwezig is. Dat hangt er maar net vanaf hoe het thuis uitkomt. De leeftijd is van 1,5 tot 16 jaar oud en de school is verdeeld over 8 klassen, welke soms ook bij elkaar in het klaslokaal zitten. Er zijn 6, soms 7, leraren, wat eigenlijk te weinig is. Ze staan als school voor kleinere klassen, meer aandacht voor de leerlingen en goed onderwijs. De docenten hebben het er druk mee, voor maar een laag salaris. Het hangt er maar net vanaf of de ouders schoolgeld (kunnen) betalen. Dat is 70 cedi (ongeveer €10) voor drie maanden. Toch kunnen alle kinderen naar school komen. De leraren werken dus vaak voor niks, vanuit een goed hart en uit de naam van God.

De school biedt een volwaardig onderwijspakket. Engels, rekenen, geschiedenis, biologie, de Ghanese taal Twi, RME (Religion and Moral Education), ICT en OWOP (Our World Our People, zeg maar ‘maatschappijleer’). Het benodigde schoolmateriaal is schaars, ook dit moet de school zelf regelen. Dus schriften, pennen, boeken, kleurmateriaal en speelgoed over? Dit is altijd welkom! Als vrijwilliger of stagiair kunnen ze je hulp goed gebruiken, om de kinderen te ondersteunen waar nodig, om creatief bezig te zijn met elkaar.

En zoals je ziet je mouwen opstropen om het gebouw van een mooi likje verf te voorzien. En wil je helemaal all the way gaan dan kun je de de school “adopteren”, dan krijgt de school jouw naam! 😉

 

Tinkong Methodist School

Dit is een basisschool en kleuterschool van de overheid met 376 leerlingen verdeeld over 6 basisschoolklassen en 3 kleuterklassen in de leeftijd van 4 tot 15 jaar en 13 docenten. Veel leerlingen, waarvan er op een goede schooldag ongeveer 90% aanwezig is. Dit komt door de nieuwe directrice. Zij praat met de ouders over het nut van naar school gaan, ze herhaalt het vaak en houdt een goede administratie bij.

De school is gratis voor de leerlingen, de overheid betaalt. Daardoor hebben de docenten een gegarandeerd salaris. De overheid betaalt niet voor de “extra” kosten, zoals schriften, boeken en speelgoed. Dit is voor de ouders, maar die kunnen dit vaak niet betalen. De school springt dan bij, voor zover dat lukt.

De school is opgericht in 2004, met de missie om de leerlingen te leren hoe ze morele, religieuze en fysiek gezonde mensen kunnen zijn, om zo een goede volwassene te worden. Als vrijwilliger kun je vooral bij de kleintjes helpen, helpen met verven, tekenen, bouwen, spelen. En een tip van de directrice: blijf langer bij één school, om echt goed een indruk op te doen en goed in beeld te krijgen wat voor soort hulp een school nodig heeft.

 

Assemblies/Son’s of God

Deze privéschool, dus betaald door de ouders, is opgericht in 2009. De privéschool staat voor meer aandacht voor de leerlingen, ze helpen een goede basis te leggen en hun doelen te bereiken. Wat meer dan eens voorkomt is dat ouders eerst kiezen voor een privéschool, zodat hun kind in een kleinere groep met extra hulp leert lezen en schrijven, om dan vervolgens te kiezen voor een school van de overheid, die gratis is. De privéschool moet al van weinig omkomen, schoolgeld is tussen de 60-80 Cedis (€8 – €12). Niet alle ouders kunnen dat betalen, maar de kinderen mogen wel naar school komen. Al is nooit iedereen er, onder andere door transportproblemen (kosten). Kinderen moeten van ver komen en komen vaak lopend of ze komen soms niet.

Op de school zitten 240 kinderen tussen de 2 en 16 jaar oud. Ze hebben 6 basisschoollokalen, daarover zijn de klassen samengevoegd. De 9 leraren zijn oké voor nu. Ook zij zijn deels vrijwilligers. Ze geven alle vakken, Engels, wiskunde, geschiedenis, Twi, biologie, ICT, OWOP, RMI en creatieve kunst (zonder kleurbenodigdheden o.i.d.). Dit kunnen de scholen altijd goed gebruiken, kleurspul, verf, papier.

Als stagiair of vrijwilliger is dit ook een mooi project om te helpen bij het opknappen van het gebouw. Een linkje verf kan geen kwaad. En ben je helemaal handig met hout? Schoolbankjes zijn geen overbodige luxe. Assisteren in de klas of spelen met de kleintjes is altijd een welkome toevoeging!

 

Tinkong Presby primery en J.H.S

Dit is de oudste school van Tinkong, opgericht in 1930, vanuit de Presbyterian gemeenschap. De school heeft kinderen in de leeftijd van 2 tot 16 jaar, dus kleuterschool, basisschool en voortgezet onderwijs (Junior High School). 9 klassen en 14 leraren, ze doen het ermee. Het zijn volle klassen en er is weinig aandacht voor de individuele leerling. Als stagiair zou je kunnen assisteren bij hen die het nodig hebben, zodat zij niet te veel achterblijven.
De school is van de overheid en er gaan maar liefst 427 leerlingen gratis naar school. Al blijft het een probleem wie er zijn per dag, nooit iedereen. Vooral donderdagen en vrijdagen zijn er minder kinderen, omdat zij dan helpen op het land en vrijdag om dat te verkopen op de markt.

De missie van de school is zorgen voor een serene sfeer, waar gekwalificeerd onderwijs aangeboden wordt om zo ontwikkelde, onafhankelijke en verantwoorde burgers te krijgen. Dit proberen zo ook door ouders voor te lichten wat het belang is van onderwijs, in plaats van voortijdig stoppen en gaan werken bij de ouders.

Het gebouw van de school is tot stand gekomen met behulp van vrijwilligers. Het ziet er goed uit, al kan alle hulp worden gebruikt voor de uitbreiding van de school. De overheid doet hier niks aan, dit moeten ze zelf zien te betalen, daardoor ligt het nu al een tijdje stil…

 

Divine Height Educational Complex

Een leuke, schattige school om te zien, aan de andere kant van het dorp (richting Koforidua). Opgericht in 2018, om ook kinderen in dat gebied naar school te kunnen laten gaan. Hun motto is: topprestaties, integriteit en service. Het is een privéschool, de school is verbonden aan de Adventist Church. De meeste van de 120 kinderen gaan naar deze kerk. De leeftijd is van 2 tot 14/15 jaar en de klassen zijn gecombineerd en verdeeld over 5 klassen. In totaal werken er 5 leraren. Eigenlijk zijn er meer nodig, maar dat gaat lastig. De school kampt met het probleem dat niet alle ouders het schoolgeld kunnen betalen, waardoor salarissen soms minder zijn. Vele van de ouders zijn boeren en dan is het maar de vraag wat voor inkomen er binnenkomt. De leraren werken hard. Ondersteuning zouden ze dan ook erg prettig vinden, kleuren met de kleuters, wat oefeningen doen met de basisschoolkinderen, alles is welkom.

De kinderen zijn gewend te delen, niet iedereen heeft een schrift of een pen, dus wordt er samen mee gedaan. Maar wat ze nog het meest nodig hebben is een schoolbus. Veel kinderen komen niet (altijd) naar school, doordat het te ver is. Soms kunnen leraren wat betekenen, maar ook niet bij iedereen.

Op het schoolterrein is een leuk speelgebied voor de kinderen, met wat speeltoestellen en er wordt wat groente en fruit verbouwd. Ze proberen er met elkaar zo goed als mogelijk iets van te maken!

 

Tinkong M/A JHS

Dit is een Junior High School (JHS), voor leerlingen tussen de 12 en 16 (soms tot 18) jaar. Opgericht in 1963 als community project en met support van de overheid. De kinderen kunnen dan ook gratis naar school en de school probeert (zonder hulp van de overheid) de kinderen waar nodig te ondersteunen, zoals sommige voorzien in eten die niks hebben of zeep om hun kleding te wassen. Ze proberen de kinderen echt op hun gemak en thuis te laten voelen. Zo ook mij, als interviewer, vriendelijk, mij niet laten wachten, gastvrij. De missie voor de school is om de kinderen goede normen en waarden bij te brengen, zodat ze geaccepteerd worden in de maatschappij en om te zorgen voor goed onderwijs.

Als je als stagiair of vrijwilliger graag met wat oudere kinderen wil werken, is dit een mooie plek. Jouw kennis zal zeker bijdragen aan mooie gesprekken en zorgen voor een mooie uitwisseling. Er zijn twee Youth Empowerment groepen, een jongens- en een meidengroep. Hier wordt het belang van onderwijs en technisch/handvaardig onderwijs besproken, om zich zo te richten op de toekomst en wat ze later kunnen bereiken. Ook worden zaken besproken als jouw plek in de maatschappij en tienerzwangerschappen waardoor ze vroegtijdig school verlaten. De groep komt al steeds meer los en wordt steeds opener naar elkaar. Heftige zaken, zoals vervelende dingen die thuis gebeuren/gebeurd zijn, komen op tafel.

Een variatie aan lesmateriaal zou ook welkom zijn, om zo voor meer interactie te zorgen tijdens het lesgeven. Er werken 12 leraren op de school en ze doen wat ze kunnen, ze zijn betrokken en dat is al erg belangrijk.

= = =

Deze school-introducties zijn opgetekend door Lonneke Smits, die in juni en juli 2021 voor Ontmoet Afrika en Live Now Foundation aan het werk was. Lonneke heeft ook geassisteerd bij het day care programma voor gehandicapte kinderen en heeft een start gemaakt met de aanleg van de Live Now-demonstratietuin. 

 

 

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.