Home » Nieuws » Stichting Volunteer Correct zoekt samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties

Stichting Volunteer Correct zoekt samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties

Afgelopen donderdag was Ontmoet Afrika present bij de jaarbijeenkomst van de stichting Volunteer Correct. De stichting presenteerde de jaarresultaten van het Transparantie-index onderzoek naar de kwaliteit van de online informatie van website van de Nederlandse vrijwilligerswerkorganisaties. De Ontmoet Afrika-website scoort gelukkig heel goed.

Volunteer Correct wil graag samenwerking tussen de organisaties stimuleren en gaat deze zomer met de organisaties in overleg over hoe hier vorm aan kan worden gegeven.
Op de website van Volunteer Correct kun je het verslag van de jaarbijeenkomst lezen. Ontmoet Afrika juicht de samenwerking toe en wil graag deelnemen aan voorbesprekingen en planvorming. Wordt vervolgd!

Het artikel van Volunteer Correct over de jaarbijeenkomst

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.