Home » Nieuws » Ontmoet Afrika en Live Now Foundation starten microfinancieringsprogramma

Ontmoet Afrika en Live Now Foundation starten microfinancieringsprogramma

Het community-ontwikkelingsprogramma Live Now Foundation in het dorp Tinkong, Eastern Regio in Ghana, heeft in november een nieuw project gestart: het ICT-learning center. Er zijn 40 computers geïnstalleerd in een nieuw schoolgebouw met 4 lokalen. De kinderen van alle 7 scholen in Tinkong krijgen nu gelegenheid om een dagdeel per week naar het Live Now ICT-center te komen. Het opleidingsmateriaal wordt aangeboden in samenwerking met een lokale organisatie.

Het ICT-learning center biedt ook gelegenheid om de deelnemers aan het nieuwe microfinancieringsprogramma te trainen.
De afgelopen maanden is in Tinkong geïnventariseerd voor werving van deelnemers aan dit programma. Dit was een groot succes: in een paar weken tijd waren meer dan 80 potentiële deelnemers geworven. Momenteel wordt gewerkt aan de inrichting van het programma. We maken gebruik van de lokale staf en betrekken ook in Ghana trainingsdeskundigheid.

We hebben echter ook als belangrijke doelstelling om vrijwilligers en stagiairs bij dit programma te betrekken. Denk aan de training van ondernemersvaardigheden, ‘life skills’, boekhouden, Engels. Dat kan individueel en groepsgewijs.
Op het individuele niveau kun je nog veel meer doen. Zoals het samen met de ondernemers werken aan verbetering van hun business plannen en het ondersteunen bij de bedrijfsmatige activiteiten. Lees verder!!

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.