Home » Nieuws » Live Now Foundation zet ‘day care’-programma voor kinderen met een beperking op

Live Now Foundation zet 'day care'-programma voor kinderen met een beperking op

Als je in Afrika bent, dan kom je er geleidelijk achter, dat er weinig voorzieningen zijn voor kinderen (en ook volwassenen overigens) met een beperking. Vaak gaan deze kinderen in het geheel niet naar school en wordt hun sociale, maatschappelijke, emotionele en verstandelijke achterstand nog veel groter dan dat deze op grond van de specifieke beperking zelf maximaal zou hoeven zijn.

Wat daarbij een nog tragischer gegeven is: veelal zié je deze kinderen niet, want ze komen hun huis niet uit. Naast de praktische middelen om meer te doen aan deze situatie – de ouders hebben de middelen niet – is er ook sprake van stigmatisering. Soms kunnen de kinderen niet naar school, omdat de school ze niet wil hebben.

Nadat we samen met Anne en Debby in de eerste weken van juni in Tinkong op zoek zijn gegaan naar kinderen met een beperking in Tinkong, zijn we direct gestart met een minimaal zorgprogramma. Stella, staflid van Live Now Foundation, zoekt nu minstens 2x per week al enige kinderen op om te kijken met welke activiteiten ze én enig plezier kan geven aan de levens van deze kinderen én inzicht kan krijgen in wat we verder zouden kunnen doen om de levenssituatie van deze kinderen te verbeteren.

Het uiteindelijke doel is, dat we bij Live Now Foundation een eigen ‘day care’-centrum starten: een plek waar deze kinderen enige malen per week bijeen kunnen komen en waar samen met deze kinderen activiteiten kunnen worden gedaan.

We troffen begin juni Ama, een meisje van 11 jaar aan. Ze heeft weinig spiercontrole en kan niet praten. Ze is erg blij met de aandacht die ze nu krijgt, ze leeft helemaal op. Isabella, die nu als vrijwilliger via Ontmoet Afrika in Tinkong is, regelde een rollator voor haar. Jeroen, Isabella’s echtgenote, kwam een weekje naar Tinkong en bracht ‘m mee. Ama is er mega-blij mee!

Als Isabella volgende week weer naar huis gaat, neemt Lonneke (die ook met de Live Now-demonstratietuin bezig is) het van haar over. Lonneke blijft de hele maand juli nog in Tinkong.

Inmiddels zijn ook Abigail, Prince Larbi en Ebenezer bij het day care programma betrokken. We denken dat er de komende maanden nog meer kinderen zullen volgen en gaan verder uitzoeken, hoe we het programma verder vormgeven.

 

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.