Ontmoet Afrika
print

Besteding bijdrage door Ontmoet Afrika in Nederland

Ontmoet Afrika draagt zorg voor een eerlijke en transparante besteding van de financiën. Bovendien hebben gastgezinnen een extra inkomen door het opnemen van een vrijwilliger.In Nederland werken we in een team van 3 zelfstandig ondernemers om alle werkzaamheden voor Ontmoet Afrika te verrichten. We doen dit zo efficiënt mogelijk; we bijvoorbeeld geen gebruik van een extern kantoor en besteden geen geld aan reclamecampagnes. De besteding van de kosten zit voornamelijk in heel veel tijd en communicatie vanuit onze thuislocaties via computer en telefoon.
De volgende werkzaamheden worden gefinancierd uit de bijdragen die worden betaald door deelnemers in Nederland:

 • Belasting (inkomstenbelasting).
 • Kosten voor internet/telefoon, bank- en transferkosten, portokosten, kantoorbenodigdheden, vervoer, enz.
 • Communicatie vanuit Nederland met onze partners in Afrika; inclusief een regelmatig bezoek.
 • Selectie van en onderzoek naar nieuwe potentiële partners in Afrika.
 • Verdere ontwikkeling van opdrachten en verblijfsmogelijkheden voor deelnemers in samenspraak met onze partners in Afrika.
 • Communicatie met onderwijsinstellingen in Nederland waarmee we samenwerken.
 • Communicatie met aanstaande deelnemers, deelnemers tijdens hun verblijf in Afrika en ex-deelnemers.
 • Verzorging van alle schriftelijke informatie ter voorbereiding van deelnemers.
 • Evaluaties met oud-deelnemers en onze lokale partners in Afrika.
 • De Ontmoet Afrika-voorbereidingstrainingen: organisatie, doorontwikkeling, huur accommodatie, inclusief overnachting en maaltijdkosten.
 • Het up-to-date houden en doorontwikkelen van de website, Facebookpagina en andere internetlocaties waar Ontmoet Afrika communiceert en publiceert.
 • PR en naamsbekendheid voor Ontmoet Afrika; flyers, SEO van de website, deelname aan markten, beurzen en andere platforms voor duurzame ontwikkelingssamenwerking, sociaal ondernemerschap, buitenlandstages en vrijwilligerswerk.
 • Alle regelarij, boekhouding en administratie die gemoeid is met alle voorgaande punten.

Om bovenstaande kosten te dekken innen we van de deelnemers een vast bedrag (de deelnamekosten) en een deel van de periodieke kosten. In de tabel onderaan deze pagina wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Besteding bijdrage door onze lokale partners in Afrika

Wij vinden het belangrijk om persoonlijke, sterke en langdurige relaties met onze partners in Afrika te onderhouden. Daarbij willen we kunnen vertrouwen op een goede opvang en begeleiding van onze deelnemers op hun vrijwilligers- of stageplaatsen en binnen hun gastgezinnen. Hiervoor is het noodzakelijk dat onze partners ook een reële vergoeding ontvangen om de tijd, energie en kosten die hiermee gemoeid zijn te kunnen dekken. De volgende werkzaamheden worden gefinancierd uit de bijdragen die worden betaald door onze deelnemers in Afrika:

 • Betaling van de gastgezinnen voor accommodatie en maaltijden van deelnemers (€30 per week).
 • Kosten voor belastingen, kantoor (huur, onderhoud, elektriciteit, inrichting), internet/telefoon, transport(middelen), bankkosten, giften aan relaties die belangrijk zijn, enz.
 • Verzorging van opvang en oriëntatiedagen op de locatie.
 • Begeleiding van de deelnemers bij vragen en problemen betreffende werk, wonen, communicatie en verblijf in Afrika, tevens hulp bij noodgevallen.
 • Communicatie met Ontmoet Afrika, gastgezinnen, lokale partners en deelnemers.
 • Alle regelarij, boekhouding en administratie die gemoeid is met alle voorgaande punten.
 • Als er geld over blijft, besteedt de partner dit bedrag aan eigen projecten en/of aan materialen/diensten die deelnemers nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren.

Op een rijtje

De verdeling van de besteding wordt inzichtelijk in onderstaande voorbeeldtabel. De besteding wordt berekend naar rato van het exacte aantal weken dat je in Afrika verblijft.

4 weken 8 weken 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Deelnamekosten (vast) € 395 € 395 € 395 € 395 € 395
Dagelijkse kosten (€20 per dag) € 560 € 1120 € 1820 € 3.640 € 7.280
Totaal   € 955 € 1.515 € 2.215 € 4.035 € 7.675

Onderstaande kosten zijn niet opgenomen in de tabel, omdat ze variabel en/of facultatief zijn:

 • Pick-up service: €45 (Ghana) of €35 (Malawi), ter plekke te betalen.
 • Mentorkosten bij stage: €12,50 per week, ter plekke te betalen.
© 2018 Ontmoet Afrika