Home » Nieuws » Verder bouwen aan de mushroom farm

Verder bouwen aan de mushroom farm

Vanmorgen gingen we inspecteren hoe ’t nu staat met ’t bouwen van de ‘mushroom farm’. In oktober hebben we een groepje jonge farmers bijeen gebracht om met elkaar aan dit project te beginnen: ze gaan met elkaar oesterzwammen kweken; dat moet een profijtelijke business kunnen zijn. Zo kunnen we het boeren weer aantrekkelijker maken voor de mensen hier, vooral de jongvolwassenen / oudere jeugd, die niet meer naar school gaat en wat rondhangt. (Ze willen allemaal quick money, maar dat is een illusie.) We hebben een budget vrijgemaakt, dat ze als lening krijgen; van de eerste winsten kunnen ze dan geleidelijk deze voorinvestering terugbetalen.

In oktober is voortvarend begonnen met de bouw. Maarr… het is in het ongerede geraakt. Enerzijds bleek het project tegen te vallen: er moest veel meer voorwerk gedaan worden, vooral om het terrein te egaliseren. En bovendien… zoals altijd hier… (en waar niet?)… het budget is te laag ingeschat.
Tot overmaat van ramp kwam er zeer heftige regenval tijdens de bouw van het fundament en is er een keer heel veel gewoon weer weggespoeld. Men heeft de schade toen hersteld, vooral opdat er niet nog meer schade zou worden veroorzaakt door nieuwe regenval. Maar daarna is het werk stil komen te liggen. Ik dacht toen, in december, al: ik zie ’t wel als ik er weer ben.
We reden er met ons eigen busje, waarmee net de kinderen voor onze day care zijn opgehaald, naartoe. Nicholas, onze tuinman, is mee. En ook Mr. Alex, onze communityman. Natuurlijk is Edwin er ook bij.
Welnu, het viel me helemaal niet tegen. Het ziet er degelijk uit. De muren verder afbouwen, een dak erop. Edwin zegt me, dat het budget ook nog niet helemaal op is.
Ook Newman komt er nog aan op z’n brommertje. Hij is een van de jonge boeren, die met dit project aan de slag gaat, paddenstoelen kweken. Nicholas heeft er voor gestudeerd aan het Kumasi Institute for Tropical Agriculture (KITA), hij weet hoe het moet en gaat ook starten met ‘onze paddenstoelen’ bij Live Now. We hebben er al een ruimte voor gereserveerd.
Een heel belangrijke laatste stakeholder is ook mee: David. We noemen ‘m hier altijd ‘Foreman’; hij is onze bouwmeester en -opzichter. Hij heeft eertijds ook het budget samengesteld. Belangrijk dus om hem nu nadrukkelijk te vertellen, dat álles included moet zijn. David, we hebben een nieuwe begroting van de kosten nodig!
Hoe ’t betaald moet worden, dat weet ik nog niet precies, maar laat ik eerst maar eens duidelijk hebben, welke hobbel er genomen moet worden. Volgende week heeft David de begroting klaar en donderdag, de 15e, hebben we afgesproken weer bij elkaar te komen, met ook de groep jonge boeren erbij. Komt tijd, komt raad.

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.