Home » Nieuws » Ontmoet Afrika – Nieuwsbrief September 2021

Ontmoet Afrika - Nieuwsbrief September 2021

Nederland gaat dit najaar geleidelijk weer open. Ook in Ghana lijkt de corona-pandemie relatief rustig. De situatie is en blijft echter overal… onzeker. Althans zó onzeker, dat de meeste Nederlandse onderwijsinstellingen het nog niet durven in te zetten op het promoten van buitenlandstages in landen, die als risicovol worden gezien, en de meeste (potentiële) vrijwilligers ook liever nog even wachten.
Live Now Foundation is volop in ontwikkeling en ontvangt graag vrijwilligers die het aandurven een zelfstandige beslissing te nemen om naar Ghana te komen. Volgende week, 2 oktober, vlieg ik zelf weer naar Ghana voor een bezoek van 15 dagen aan Tinkong.
De lokale staf van Live Now is druk met onder meer de bouw van het nieuwe voetbalveld, de begeleiding van de gehandicapte kinderen, het opnieuw opstarten van het microfinancieringsproject en splinternieuwe demonstratietuin. In deze nieuwsbrief enige highlights.
Niko Winkel

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.