Home » Nieuws » Ontmoet Afrika – Nieuwsbrief November 2021

Ontmoet Afrika - Nieuwsbrief November 2021

Elke dag zijn er weer nieuwe verhalen, nieuwe anekdotes te vertellen: Tinkong is een levendig dorp. Live Now Foundation levert daaraan een mooie bijdrage. Sowieso is onze stichting verantwoordelijk voor de grootste infrastructurele ontwikkeling ooit: het nieuwe voetbalveld in het hart van het dorp. Een megaproject. De afgelopen maand is het tribunegedeelte langs de lange zijde gereedgekomen. Binnenkort komt de zwarte aarde erop en kan er worden gezaaid. Omdat er nu niet gesport kan worden, hebben we een sporttoernooi gepland in december of januari. Dit kunnen we nu zelf organiseren op het terrein van de ‘orange village’, ons eigen Live Now-terrein.
Tot eind december is Thirza onze Nederlandse vertegenwoordiging in Tinkong. Ze draagt haar steentje bij aan meerdere van onze programma’s, maar haar focus ligt op de ’teenage club’ van de Junior High School. Thirza studeert ‘social work’, dus dit past heel goed bij haar stage: discussiëren met de jeugd over zelfontplooiing. Heel belangrijk in een omgeving waar de helft van de meisjes (per ongeluk) zwanger raakt op jonge leeftijd.
De eerste helft van oktober was ik er zelf ook weer. M’n tweede thuis. In deze nieuwsbrief vertel ik verder over de ontwikkelingen in Tinkong.

Lees de gehele Nieuwsbrief November 2021

– Niko Winkel – Ontmoet Afrika –

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.