Home » Nieuws » Nieuwe werkplekken Sognaayili, Noord-Ghana

Nieuwe werkplekken Sognaayili, Noord-Ghana

Sognaayilli is een traditioneel dorp op ongeveer een kwartier fietsen van Tamale, Noord Ghana. Sinds 2009 kunnen toeristen hier verblijven in een guesthouse of homestay en kunnen zij deelnemen aan diverse tours en workshops om het traditionele dorpsleven van Noord Ghana te ervaren. Meet Africa Ghana – een partnerorganisatie van Ontmoet Afrika  – beheert de toeristische activiteiten in nauwe samenwerking met de bewoners van het dorp. Het toerisme draagt bij aan armoedebestrijding.

In de eerste jaren heeft het project veel bezoekers getrokken, maar dit liep na een tijdje terug, onder andere vanwege ebola (elders in Afrika). Het bezoekersaantal volgt de trend voor toeristen voor heel Ghana. Daar zien we nu een voorzichtig herstel. Tijd dus voor nieuwe energie en nieuwe ideeën!

Er zijn opdrachten op het gebied van:

  • Marketing en communicatie
  • Management, logistiek en administratie
  • Renovatie plannen en begeleiden
  • Fondsenwerving
  • Je eigen project of plan

Verblijfsduur:  2 – 12 maanden; verblijf in modern huis in de stad gecombineerd met lokale homestay in het dorp.

Zie de nadere beschrijving in bijgaand document en / of neem contact met ons op: info@ontmoetafrika.nl

 

2017 Werkplekken Sognaayilli_def

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.