Home » Nieuws » Kleermakersopleiding bij Live Now gaat weldra starten

Kleermakersopleiding bij Live Now gaat weldra starten

De ‘dress making course’ gaat binenkort beginnen; de eerste oriëntatiebijeenkomst met een deel van de deelnemers heeft inmiddels plaatsgevonden.
Live Now Foundation beschikte al enige tijd over een aardige verzameling elektrische naaimachines. Ze zijn nu goed nagekeken en startklaar gemaakt voor de training.

Na de zeepmaken-cursus is dit het volgende project van het FVocational Training Center van Live Now Foundation.

Zie ook filmpje op Facebook

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.