Ghana

Vrijwilligerswerk in Ghana (West-Afrika) op het gebied van ontwikkelingswerk, duurzaam toerisme, sociaal ondernemerschap, duurzame energie/milieu/landbouw, gezondheidszorg, onderwijs of sociaal werkvrijwilligerswerk Ghana; als vrijwilliger sport en spelactiviteiten organiseren voor kinderen. Ook projecten op het gebied van duurzame energie Afrika, milieu, landbouw, sociaal ondernemerschap, gezondheidszorg, ontwikkelingswerk, duurzaam toerisme en sociaal werk.

Alle projecten in Ghana zijn Engelstalig

Werken bij lokale ontwikkelingsorganisaties:

 • Het assisteren van het managementteam van een kleine, maar zeer succesvolle NGO die werkt aan betere kansen voor de jeugd in Noord-Ghana. Je kunt je richten op projectplanning, implementatie, evaluatie, capacity building van de medewerkers of werken op de financiële afdeling.
 • Het begeleiden van schoolclubs en daarin o.a. het geven van een cursus/voorlichting op het gebied van SOA’s, HIV/aids, gender verhoudingen, persoonlijke hygiëne en sociale vaardigheden. Je biedt ook een luisterend oor aan meisjes die vragen of problemen hebben op het gebied van relaties, seks, zwangerschap, geslachtsziekten, enz. Het doel is preventie van SOA’s, tienerzwangerschappen, prostitutie, verkrachtingen, enz.
 • Het monitoren en evalueren van het SPEEK-project, waarbij leerkrachten getraind worden om seksuele- en gezondheidsvoorlichtingslessen te geven aan jongeren op school. Daarbij leren ze activiteiten op te zetten voor jongeren die niet naar school gaan. Alles ter preventie van tienerzwangerschappen, SOA’s en onvrijwillige prostitutie.
 • Het geven van een cursus entrepreneurial skills (ondernemers vaardigheden) aan jongeren. De jongeren dienen tijdens de cursus in subgroepen een kleine onderneming op te zetten, te draaien en weer te ontbinden.
 • Het werken in een bijzonder jeugdcentrum voor jongeren uit de arme regio’s. Je kunt hier verschillende activiteiten voor lokale jongeren opzetten, waaronder computerlessen, dramacursussen, kunst (met recyclebare producten bijvoorbeeld) of muziekworkshops, het maken van een eigen krant en voetbaltraining. Er wordt ook huiswerkbegeleiding geboden en er is persoonlijke begeleiding bij problemen.
 • Het geven van workshops aan jongeren op een beroepsopleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, carrièreplanning, communicatie, planning en efficiënt samenwerken, presenteren, seksualiteit/SOA’s en/of gezondheid.
 • In het dorp Karimenga is naast het ecotoerismeproject ook een irrigatieproject, waar een groep vrouwen uit het dorp ecologische groenten verbouwt. De groenten worden verkocht in een kraampje aan de weg en in een kraampje in de stad. Je kunt helpen met coördinatie van het project, marketing en PR. Ook is er een bibliotheek gebouwd door lokale bewoners en Nederlandse vrijwilligers, waar je kinderen kunt helpen met lezen, huiswerk, enz. Daarnaast vinden de kinderen en jongeren het heerlijk als je activiteiten voor ze organiseert op het gebied van sport en spel. Dit dorp is een zeer goed voorbeeld van de kracht van een gemeenschap als zij de handen ineen slaat en geïnspireerd wordt door een kartrekker met visie en passie voor zijn medebewoners.
 • Het ondersteunen van een kleine ontwikkelingsorganisatie, die werkt met weduwen en wezen. De activiteiten die je kunt doen zijn:
  1) de vrouwengroepen ondersteunen bij de inkomensgenererende projecten (o.a. pinda’s verbouwen, sheanutbutter maken en weven van manden/hoeden),
  2) ondersteunen van het microkredietproject en het opzetten van spaargroepen,
  3) ondersteunen van vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mishandeling, discriminatie of afzetting bij het doen van aangifte, het voeren van een rechtszaak, enz.,
  4) het management ondersteunen met organisatie / evaluatie / begrotingen / fondsenwerving / marketing, enz.

Werk op het gebied van duurzaam toerisme:

 • Assisteren en coördineren bij een van de Pro Poor Tourism Projecten. In drie kleine dorpen (Karimenga (zie ook filmpje), Sognaayilli en Atsiekpoe) wordt samen met de dorpsbevolking een kleinschalig duurzaam toeristenproject opgezet. Het doel is het vergroten van het inkomen van de mensen in deze dorpjes die tot nu toe voornamelijk afhankelijk zijn van de landbouw. Je kunt je richten op kwaliteitsbewaking, productontwikkeling, marketing of duurzame energie. Twee van de dorpen zijn bij de start van het initiatief gesteund door de stichting Ontmoet Afrika Projecten. Het derde dorp wordt gesteund door jolinaiko- ecotours.
 • Vlakbij een dorp in Zuid-Oost Ghana, bevindt zich de hoogste waterval van Ghana. Hierdoor trekt het dorp relatief veel toeristen. Op dit moment is er een toeristenbezoekerscentrum, zijn er 3 hotels en een aantal eetlocaties. De nationale natuurbeschermingsorganisatie heeft zich een paar jaar geleden teruggetrokken en heeft de coördinatie van het toerisme aan de lokale bevolking overgegeven. Helaas verloopt de communicatie en samenwerking tussen verschillende stakeholders in deze gemeenschap niet vlekkeloos. Door verschillende belangen loopt de duurzaamheid van de toeristenattractie (en dus de bron van inkomsten voor vele bewoners) gevaar. Er is dus grote behoefte aan het ontwikkelen van een duurzaamheidsplan voor het dorp en omgeving. Wie zijn de verschillende stakeholders en wat zijn hun belangen? Wat zijn gemeenschappelijke doelen en hoe kunnen deze behaald worden? Wat zijn bedreigingen en welke oplossingen kunnen daarvoor bedacht worden? Hoe kan de communicatie tussen alle partijen worden verbeterd? Dit zijn enkele onderzoeksvragen waarop je je kan storten in dit prachtige groene en heuvelachtige gebied.
 • Het ontwikkelen van agrotoerisme bij lokale boeren in Centraal-Ghana, zodat zij een extra inkomen kunnen verdienen naast de inkomsten uit landbouw. Je werkt vanuit een landbouwcollege voor duurzame landbouw dat veel samenwerkt met de omliggende communities.

Werk op het gebied van sociaal ondernemerschap in Afrika:

 • Een lokale jeugdorganisatie runt een smoothiebar (verse smoothies, bonenkoffie, sandwiches en kleine snacks) om op die manier lokaal inkomsten te verwerven voor haar projecten en zo minder afhankelijk te zijn van buitenlandse donoren. Je kunt de smoothiebar ondersteunen door marketingactiviteiten te ontwikkelen en/of je met service, kwaliteits- en assortimentsverbetering bezig te houden.
 • Meewerken of onderzoek doen bij een grote microfinancieringsorganisatie, die het vrouwen mogelijk maakt een eigen kleine onderneming te starten. Er zijn verschillende functies:
  1) op managementniveau op het hoofdkantoor,
  2) als (assistent)trainer (trainingen aan cliënten over het opstarten van een bedrijfje, administratie en marketing en
  3) als veldwerker als begeleider/coach van vrouwen, die een lening hebben afgesloten en/of van de lokale veldwerkers die deze vrouwen begeleiden.
 • Een mooi voorbeeld van een sociale onderneming is een productiewerkplaats voor verbeterde kookstellen op kolen. Deze gebruiken veel minder kolen waardoor het goedkoper is en gezonder (minder rook) in gebruik. In deze onderneming kun je helpen bij de marketing, het optimaliseren van de productielijnen en/of het verbeteren van de logistiek bij de productie en distributie.
 • Een ander mooi voorbeeld van sociaal ondernemerschap in Afrika is een fabriek waar ze bamboo-fietsen maken. Hier werken ook kansarme jongeren. Je kunt helpen op het gebied van productontwikkeling, optimalisatie van het productieproces of de distributie, marketing, onderzoek naar materialen of het trainen van de jongeren zodat ze aan het werk kunnen in de werkplaats.
 • Bij het recycleproject kun je werken aan de productontwikkeling van producten van recyclebare materialen (bijv. bankstellen van lege waterflessen). Ook kun je workshops geven op scholen, waar je dan met de kinderen op zoek gaat naar recyclebare materialen en samen met hen kijkt wat je ervan kan maken.

Werk op het gebied van duurzame energie, milieu, landbouw, bouwkunde, en water:

 • In een groen gebied van Ghana is een succesvol landbouwcollege. Zij leiden jonge mensen op en initiëren daarbij ook veel community-projecten in de dorpen rondom de school. Je kunt hier werken aan een sustainable development plan voor het landbouwcollege. Of je richten op onderzoek, conceptontwikkeling en technische ontwikkeling op het gebied van duurzame energie of duurzame huizenbouw. Ook is er onderzoek nodig naar landbouwmethoden en bosbouwmogelijkheden.
 • In een kleine community is een irrigatieproject opgezet. Er is een bescheiden dam gebouwd om regenwater van het regenseizoen langer vast te houden en een irrigatiesysteem om het water naar de velden te transporteren in het droge seizoen. Het is echter niet gelukt om het water zo goed of zo lang vast te houden dat er gedurende het hele droge seizoen groenten geteeld kunnen worden. Kijk met de lokale bevolking welke verbeteringen mogelijk zijn om beter en langer water vast te houden en/of water efficiënter te gebruiken. Je kunt ook onderzoeken of de waterkwaliteit verbeterd zou moeten worden. Daarnaast is voorlichting aan de lokale gemeenschap over watergebruik en beschermen van de waterkwaliteit belangrijk, zodat het beschikbare water nu en in de toekomst zo optimaal gebruikt kan worden.
 • Op een klein bureau wordt scholing gegeven aan Ghanese engineers. Door middel van een gratis cursus leren zij werken met techniek m.b.v. AutoCad en Revit. Daarnaast worden door Ghanese ingenieurs lokale uitvoeringsopdrachten uitwerkt onder begeleiding van Nederlandse technici. Je kunt de beginnende lokale ingenieurs trainen en begeleiden op lokale bouwprojecten. Daarnaast kun je een van de volgende opdrachten doen:
  1) Een haalbaarheidsstudie koeling d.m.v. warmtepomp en bodemcollector in Ghana (richting bouwkunde en woonomgeving),
  2) Ontwikkeling van een hygiënisch toilet (richting techniek en design),
  3) Ontwikkeling van een energie-neutraal kantoor in Ghana (richting bouw & omgeving),
  4) “Pure Water” & “Rubbers” recyclen (richting life Sciences & chemistry).
 • Een vrouwengroep ondersteunen met het opzetten en uitbreiden van een varkenshouderij en boomkwekerij.
 • Een mooi voorbeeld van een sociale onderneming is een productiewerkplaats voor verbeterde kookstellen op kolen. Deze gebruiken veel minder kolen waardoor het goedkoper is en gezonder (minder rook) in gebruik. In deze onderneming kun je helpen bij het optimaliseren van de productielijnen en/of het verbeteren van de logistiek bij de productie en distributie.
 • Een ander mooi voorbeeld van sociaal ondernemerschap in Afrika is een fabriek waar ze bamboo-fietsen maken. Hier werken ook kansarme jongeren. Je kunt helpen op het gebied van productontwikkeling, optimalisatie van het productieproces of de distributie of onderzoek doen naar materialen.

Werk in de gezondheidzorg (voor professionals en studenten in de gezondheidszorg):

 • Werken in een kleine medische kliniek of ziekenhuis. Je kunt voor een bepaalde afdeling kiezen of rouleren op verschillende afdelingen.
 • Het werken op de medisch technische afdeling van een ziekenhuis. Hier kun je personeel trainen in het gebruik en onderhoud van medische apparatuur, protocollen maken en/of onderzoek doen naar verbetering van gebruik en onderhoud.
 • Werken op de verloskamers en kraamafdeling.
 • Werken in een laboratorium.
 • Werken bij een eye clinic (soort opticien).
 • Werken op een fysiotherapieafdeling van een ziekenhuis.
 • Werken bij een Antenatal afdeling van een ziekenhuis (pre- en postnatale kliniek; een soort verloskundigenpraktijk en consultatiebureau). Er wordt voorlichting gegeven over voorbehoedsmiddelen en zwangerschap, opvoeding en verzorging. Daarnaast worden er medische controles uitgevoerd bij zwangeren en baby’s.
 • Mee op outreach (bezoeken van dorpen waar geen medische voorzieningen zijn) met lokale verpleegkundigen. Tijdens de bezoeken worden bijv. baby’s gewogen, vaccinaties gegeven en voorlichting gegeven over moeder- en kindzorg.
 • Het geven van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en/of medische verzorging aan jonge kinderen met een verstandelijke handicap die thuis wonen. Daarnaast begeleiding van de families van de kinderen over hoe zij hun kinderen het beste kunnen ondersteunen.
 • Het opzetten en uitvoeren van een gezondheidsvoorlichtingsprogramma in een dorp in Oost-Ghana. Je richt je op het geven van voorlichting op het gebied van seksualiteit (HIV en zwangerschap preventie), hygiëne, tropische infectieziekten, malaria en/of voeding, enz. De doelgroepen zijn lagere en middelbare scholieren, mensen in de kerk, moeders tijdens vaccinatieprogramma’s, enz.

 Werk op het gebied van onderwijs:

 • Het geven van workshops aan kinderen op scholen waarbij je met hen producten van recyclebare materialen maakt.
 • Het geven van dramalessen aan jongeren. Er kan toe worden gewerkt naar een op te voeren stuk voor scholen of communities door samen met de groep een onderwerp te bedenken (bijv. preventie van tienerzwangerschappen, HIV of malaria of het belang van educatie) en het stuk op te voeren voor dorpsbewoners en/of schoolkinderen.
 • Het ontwikkelen van lesprogramma’s en lesmateriaal en ondersteuning van onderwijzers op een peuter-/kleuterschool en lagere school. Deze school wil creativiteit en het nemen van initiatief stimuleren bij de leerlingen. In het traditionele onderwijs is géén ruimte voor creativiteit!
 • Assisteren en/of lesgeven op een lagere of middelbare school in een dorp of in de stad (keuze in vakken als Engels, Frans, wiskunde, natuurkunde, social studies, environmental studies, muziek, sport en/of art & creativity). Een deel van de leerlingen heeft ook vaak behoefte aan bijles / huiswerkbegeleiding / remedial teaching.
 • Sportlessen geven op scholen, een doveninternaat en sportclubs. En/of voetbaltraining geven aan jongerenclubs. Daarnaast kun je toernooien organiseren; bijv. tussen dove en horende teams.
 • Assisteren en/of lesgeven op een business college (15-22 jarigen). Dit is een soort MBO-opleiding bedrijfskunde. Er worden de volgende vakken gegeven: marketing, accounting, economy, maths, english, commerce en business law.
 • Computerles geven aan jongeren.
 • Werken op een kinderdagverblijf.
 • Assisteren op een lagere en/of middelbare school in het dorpje Atsiekpoe aan de oever van de Volta-river (Volta Region). Voor plaatsing op deze scholen werkt Ontmoet Afrika samen met Jolinaiko-ecotours.
 • Lesgeven op een dovenschool (ervaring met educatie aan doven vereist).

Werk op het gebied van sociaal werk:

 • Het geven van na- en buitenschoolse activiteiten aan kinderen van de basisschoolleeftijd in verschillende dorpen. Nadruk ligt op het stimuleren van samenwerken, creativiteit en spontaniteit.
 • Het doen van activiteiten met jonge kinderen met een meervoudige handicap die thuis wonen om hun intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling te stimuleren. Daarbij het organiseren van belangrijke zaken (bijv. dokters- of schoolbezoek) en begeleiding van de families van de kinderen over hoe zij hun kinderen het beste kunnen ondersteunen.
 • Activiteiten (sport- en spel) doen met dove kinderen en jongeren op een doveninstituut (ervaring met dove mensen gewenst). De kinderen gebruiken de Ghanese gebarentaal (waarin oorspronkelijk veel is overgenomen uit de Amerikaanse gebarentaal).
 • Activiteiten begeleiden op een dagopvang voor verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren.
 • Lesgeven (vooral Engels en rekenen) en spelactiviteiten doen op een instituut voor lichamelijk gehandicapte jongeren waar zij leren naaien, weven, leer bewerken en/of stoffen drukken. Er zijn op dit instituut ook veel blinden. Mensen die goed zijn in weven, naaien, vlechten of andere praktische vaardigheden hebben een pré.
 • Het opzetten en begeleiden van tienergroepen. Je gaat kijken naar de vragen en problemen die bij de jongeren spelen en hoe ze elkaar kunnen steunen. Als daar behoefte aan is kun je over bepaalde onderwerpen meer informatie geven of een interactieve workshop aanbieden. Ook ontspanning en plezier is belangrijk. Je kunt activiteiten organiseren op het gebied van sport, spel, muziek en creativiteit.

Overig:

 • Het meelopen en spelen bij lokale dans-, film- en dramagroepen. Er wordt gewerkt aan voorstellingen en films. Acteren, dansen, musiceren, regisseren en/of monteren is allemaal mogelijk.
 • Wonen bij en assisteren van een traditionele vroedvrouw in het dorp (voor verloskundigen of mensen met medische achtergrond). De vroedvrouw en haar gezin fungeren als gastgezin, dus je kunt dit combineren met het werken in bijv. een kliniek of ziekenhuis.
 • Logeren bij een traditioneel genezer. Hij maakt zelf medicijnen van kruiden en vangt ook patiënten op in zijn huis. Dit kan bijv. in een weekend.