Projecten oud-vrijwilligers

Initiatieven van onze oud-vrijwilligersVia Ontmoet Afrika kun je voorlichting geven in afrika op het gebied van bijv opvoeding, begeleiding van gehandicapte kinderen, voeding, gezondheid, malaria, seksualiteit, enz.

Onderstaande organisaties en groepen zijn gestart door oud-vrijwilligers van Ontmoet Afrika. Wat ze doen en hoe je hen eventueel kunt ondersteunen, bijvoorbeeld door voorlichting te geven in Afrika als vrijwilliger, kun je hieronder lezen.

Stichting Vrienden van Kassim

Website: http://www.vriendenvankassim.nl/
Wat doen zij?
Stichting Vrienden van Kassim is een organisatie die kinderen met een beperking rondom Tamale in Ghana, West-Afrika, ondersteunt in de thuissituatie. Dit kan zijn met medicatie, voeding, operaties, revalidatie, fysiotherapie, medische zorg, scholing en voorlichting.
Wat hebben zij zoal nodig?
Stichting Vrienden van Kassim zoekt capabele vrijwilligers en stagiaires (verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, artsen, maatschappelijk werkers, activiteitenbegeleiders) om met de kinderen in Ghana te werken en ze voorlichting te geven. Verder heeft de stichting donaties nodig voor o.a. de steun aan de kinderen, een kantoor en internetverbinding, een motor voor lokale medewerkers.

Green House Ghana, in Karimenga

Website: greenhouseghana.com
Wat doen zij?
Het ondersteunen van het ecotoerismeproject ‘Green House’ in het dorpje Karimenga, Ghana, opgezet en geleid door Ibrahim Salifu. Met de inkomsten van het guesthouse wordt de jeugd van Karimenga ondersteund in de kosten voor het onderwijs. In Nederland houdt Green House Ghana de website bij, promoot het guesthouse en probeert sponsorgelden te verwerven.
Wat hebben zij zoal nodig?
Vrijwilligers die naar Ghana willen om te helpen klussen/bouwen. Donaties zijn nu ook nog nodig, omdat de kosten groter zijn dan de opbrengsten. We waarderen het verder als mensen helpen de naamsbekendheid van het guesthouse te vergroten.

Nurses on Tour

Website: http://www.nursesontour.nl/
Wat doen zij?
Nursus in Tour is in 2007 gestart met voorlichting geven in Afrika over de preventie van malaria en het uitdelen van muskietennetten aan zwangere vrouwen en kinderen onder de 5 jaar in dorpen rondom Bolgatanga, Ghana, waar geen gezondheidsfaciliteiten zijn. Verder werkt Nurses on Tour samen met Unicef, Rode Kruis en Disease Control om malaria terug te dringen. Nurses on Tour doet nulmetingen in dorpen en evaluatieprojecten. Verder heeft Nurses on Tour een malariacentrum gebouwd om lokale vrijwilligers te trainen in het geven van voorlichting.
Wat hebben zij zoal nodig?
Nurses on Tour heeft in Ghana voornamelijk vrijwilligers nodig die kunnen helpen met het coördineren van de projecten en eventueel onderzoek kunnen doen. In Nederland organiseert Nurses on Tour regelmatig evenementen en acties om geld in te zamelen waarbij vrijwilligers welkom zijn. Vrijwilligers kunnen ook zelf acties opzetten.

Youth Harvest Foundation Ghana / JPG

Website: http://www.jugendghana.de/
Wat doen zij?
YHFG vertegenwoordigt het Nederlandse deel van de JPG, een Duitse partnerorganisatie van de Youth Harvest Foundation Ghana (YHFG), West-Afrika. YHFG is een jongerenorganisatie in Bolgatanga die zich richt op het creëren van zelfredzaamheid en zelfvoorziening onder jongeren. Zij doet dit o.a. door het geven van seksuele voorlichting aan jongeren. JPG is verantwoordelijk voor voornamelijk de financiële ondersteuning van YHFG en ondersteunt inhoudelijk (onder meer met de voorbereiding van vrijwilligers).
Wat hebben zij zoal nodig?
Vrijwilligers voor het werk bij de YHFG in Ghana, door o.a. voorlichting te geven in Afrika. Maar ook vrijwilligers in Nederland om actief een bijdrage te leveren aan het werk van JPG, bijvoorbeeld geld inzamelen met ludieke acties, projectaanvragen (subsidie, maar ook bijvoorbeeld de ‘1%-club’), zoeken van partners, bijhouden van Facebook, voorbereiden van nieuwe vrijwilligers die naar Afrika gaan om seksuele voorlichting te geven, werven van nieuwe vrijwilligers en studenten door middel van presentaties en tenslotte donaties.

Stichting Abinbono

Website: www.abinbono.org
Wat doen zij?
Abinbono is een stichting die zich verbindt aan projecten die zijn bedacht door de lokale bevolking. Door middel van kennisoverdracht en financiële hulp wil Abinbono de initiatiefnemers helpen hun project op duurzame wijze op te zetten. Het doel is dat ze dit uiteindelijk zelfstandig kunnen voortzetten en niet meer afhankelijk zijn van eventuele donaties en hulp.
De projecten die Abinbono op dit moment ondersteunt zijn:
– Het opzetten van een Audiologisch Centrum in Bolgatanga (Ghana);
– Het ondersteunen van een Moeder-Kind-project in Bongo (Ghana);
– Het opzetten van een Kippen-farm in Tanzania.
Wat hebben zij zoal nodig?
Voor het Audiologisch Centrum is Abinbono op zoek naar (student) audiologen, logopedisten en mensen die mee willen denken over bedrijfsvoering en marketing.
Het Moeder-Kind-project zou erg veel baat hebben bij vrijwilligers die ervaring hebben met autistische kinderen, lesgeven en/of marketing en PR.
Verder zijn donaties altijd meer dan welkom. Voor meer specifieke informatie over wat Abinbono kan gebruiken en vrijwilligerswerk kunt je met Abinbono contact opnemen via de website!

Ghana Verkeersbureau

Website: http://www.ghana-verkeersbureau.nl/
Wat doen zij?
Het Ghana Verkeersbureau vertegenwoordigt de ecobestemmingen in Ghana en doet de promotie van Ghana-ecotoerisme in de Benelux door middel van de reisgids Ervaar Ghana, de film en het verkeersbureau.
Wat hebben zij zoal nodig?
Het Ghana Verkeersbureau kan altijd donaties en informatie gebruiken. Het Ghana Verkeersbureau wil graag nieuws horen over Ghana en feedback krijgen betreffende de film, het boek en de bestemmingen.
Het Ghana Verkeersbureau waardeert het als mensen haar website/boek/film bekend maken onder een groter publiek. Momenteel zijn mensen nodig die een review willen schrijven over de film en het boek op Bol.com.

Kuntinkantan

Website: http://www.kuntinkantan.com/
Wat doen zij?
Kuntinkantan sluit aan bij initiatieven van de YHF in Bolgatanga, ondersteunt in financiële en materiële zin en richt zich daarbij voornamelijk op het organiseren van sporttoernooien tussen de teams van de YHF en teams van het nabij gelegen doveninternaat. Op aanvraag biedt Kuntinkantan ook workshops met muziek.
Wat hebben zij zoal nodig?
Mensen kunnen met Kuntinkantan mee naar Ghana in oktober (bij voorkeur muzikanten en gezinnen met kinderen) voor het voetbaltoernooi en de muziekworkshops. Kuntinkantan stelt dan de vraag: wat wil je daar voor jezelf halen? Kuntinkantan vindt het belangrijk om mensen uit te dagen om hun vertrouwde kijk op Afrika los te laten en zich te gaan realiseren hoe verrijkend een reis naar Ghana kan zijn.

Ghana Werkgroep Roden

Website: www.ghanawerkgroep.nl/varkenshouderij.html
Marjolein Reijnders vertelt: mijn passie voor Ghana kan ik kwijt in de Ghana Werkgroep Roden en na twee bezoeken aan Ghana besloot ik lid te worden van deze werkgroep. Dankzij deze werkgroep is het gelukt een vrouweninitiatief te realiseren in Nangodi, het dorp van mijn gastgezin. Dit dorp ligt ongeveer 15 km ten oosten van Bolgatanga. Een groep van 17 vrouwen bouwt nu aan een varkenshouderij om zo een leerwerkplek te creëren. De vrouwen hopen met de verkoop van varkens inkomsten te verkrijgen. Van dit geld kunnen ze het schoolgeld betalen voor een groep kinderen die anders naar de grote steden zou moeten om geld te verdienen, met alle gevaren van dien. Voor de toekomst hopen ze de jeugd uit het dorp ook kansen op werk en zo op toekomst te geven.
Wat doen zij?
Naast dit initiatief steunt de Ghana Werkgroep Roden ook andere projecten in Noord-Ghana, waaronder de bouw van toiletten ten behoeve van verbetering van de hygiëne en het opzetten van een serie trainingen aan vrouwen met name gericht op het verkrijgen van sociale en beroepsvaardigheden maar ook lees- en schrijftrainingen. Daar blijft het niet bij. De hoofddoelstelling van de Werkgroep is juist het leveren van een bijdrage aan bewustmaking van burgers door voorlichting in Nederland ten aanzien van de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking. Dat doet de Werkgroep door het organiseren van activiteiten over Ghana en het geven van voorlichting over het land en de projecten die worden ondersteund. Je kunt bijvoorbeeld een autoritje in een Eend bestellen (met Ghanese kenmerken als opdruk op de Eend) waarvan de opbrengst bestemd is voor de projecten: www.eendjerijden4ghana.nl.
Wat hebben zij zoal nodig?
Om de projecten te realiseren zijn donateurs nodig. Een financiële bijdrage is dus altijd welkom. Maar mocht je een bijdrage willen leveren door bijvoorbeeld een workshop of voorlichting te willen geven over een onderwerp met betrekking tot Ghana, doe een voorstel! Email:ghanaroden@swint.nl. En natuurlijk is iedereen altijd welkom als lid van de Werkgroep.