Home » St. Johns Hospital Mzuzu

St. Johns Hospital Mzuzu

Het St. Johns Hospital in Mzuzu is onderdeel van het katholieke bisdom in Mzuzu. Het is een integraal ziekenhuis met zo’n 215 bedden. Alle departementen zijn in het ziekenhuis aanwezig, inclusief twee operatiekamers, een uitgebreide OPD (Out Patient Department, zeg maar: polikliniek), een maternity (met dagelijks meerdere bevallingen) en een HIV/aids-afdeling.

Om het ziekenhuis heen bevinden zich de huisjes, waarin de staf en de nurses wonen. Veelal worden vrijwilligers en stagiairs gehuisvest bij de mensen van de eigen staf.

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.