Home » Opdrachten » Ontwikkel markt- en toepassingsmogelijkheden voor duurzame hernieuwbare energie
ISE-04
 • Land
 • Ghana
 • Omgeving
 • Stad, Platteland, Binnenland, Kust
 • Themas
 • Economie en communicatie, Marketing en PR, Ondernemerschap, Productontwikkeling, Management en ontwikkeling, Onderzoek, Techniek en milieu, Duurzame energie, Productontwikkeling, Ondernemerschap, Onderzoek
 • Types werk
 • Onderzoek, Uitvoerend, In team, Zelfstandig
 • Doelgroepen
 • Jongeren, Professionals, Gezinnen
 • Partner
 • Institute for Sustainable Energy and Environmental Solutions (ISEES)

Ontwikkel markt- en toepassingsmogelijkheden voor duurzame hernieuwbare energie

Zoek mogelijkheden om anders en beter met energie en –verbruik om te gaan. Daarbij is het vaak niet de technologie zélf die onvoldoende mogelijkheden biedt. Vaak gaat het om hoe je de mogelijkheden voor duurzame hernieuwbare energie toont aan de mensen, die er gebruik van kunnen maken. Het gaat daarbij in veel gevallen over verandering van het routines, structuren en tradities. Zodoende gaat duurzame innovatie over de wijze waarop gedrag kan worden beïnvloed.

Activiteiten die in dit programma van ISEES kunnen worden ondernomen:

 • Ontwikkel implementatiemogelijkheden voor de huishoudens met lage inkomens. De vraag hierbij is: hoe kun je huishoudens laten overstappen op andere energiemogelijkheden? In dit verband kun je denken aan andere kooktoestellen of licht op zonne-energie. Zo kun je denken aan brandstofgebruik zonder dat het leven (eerst even) duurder wordt?
 • Ontwikkel bewustwordingsstrategieën om de psychologische barrières bij de doelgroep weg te nemen. Hoe zorg je ervoor, dat mensen ‘veranderingsbereid’ worden?
 • Ontwikkel promotie- en bewustwordingsprogramma’s ten behoeve van implementatie van duurzame hernieuwbare energie en beter milieugebruik.