Home » Opdrachten » Onderzoek naar verbetering seksuele voorlichting op scholen
YHF-03
 • Land
 • Ghana
 • Omgeving
 • Stad, Platteland, Binnenland
 • Themas
 • Gezondheidszorg, Gezondheidsvoorlichting, Onderzoek, Seksuele voorlichting
 • Types werk
 • Uitvoerend, Zelfstandig
 • Doelgroepen
 • Jongeren, Professionals, Gezinnen
 • Partner
 • Youth Harvest Foundation

Onderzoek naar verbetering seksuele voorlichting op scholen

Een jongerenorganisatie in Noord-Ghana genaamd Youth Harvest Foundation (YHF) zet zich in voor het vergroten van de kansen voor de jongeren in de regio. Eén van de activiteiten van de organisatie is het geven van seksuele voorlichting op scholen d.m.v. het zogenaamde ‘FLASH’-project (Friendship, Love and Sexual Health). Inmiddels heeft dit project zelfs bereikt dat de seksuele voorlichtingslessen een vast onderdeel zijn geworden van de lessen op veel middelbare scholen in de regio.

Je kunt bij YHF onderzoek doen met als doel het programma van seksuele voorlichting op de scholen nog verder te verbeteren. Je kunt één of meerdere van de volgende aspecten onderzoeken:

 • Welke factoren beïnvloeden de bereidheid van onderwijzers om al dan niet seksuele voorlichting te geven?
 • Welke factoren beïnvloeden de perceptie van de onderwijsautoriteiten om al dan niet mee te werken aan seksuele voorlichting op scholen?
 • Onderzoek de beleidsontwikkelingen in Ghana omtrent de programma’s over seksuele voorlichting op scholen.
 • Onderzoek de ervaringen van de onderwijzers met het FLASH-programma (Friendship, Love and Sexual Health).
 • Onderzoek de ervaringen van de studenten die meewerken aan het FLASH-programma.
 • Onderzoek welke factoren de religieuze leiders bij hun benadering van seksuele voorlichting beïnvloeden. Hoe kunnen religieuze leiders overtuigd worden van het nut en effect van deze voorlichting voor religieuze jongeren?

Welke factoren beïnvloeden wat ouders vinden van seksuele voorlichting? In hoeverre wordt hun mening beïnvloed door de inzet van zogenaamde ‘Parent Teacher Associations’ (PTA’s), gericht op het ondersteunen van seksuele voorlichting op scholen?