Home » Opdrachten » Onderzoek naar en training aan vrouwelijke boeren in de omgeving Kumasi
BAM-02
 • Land
 • Ghana
 • Omgeving
 • Stad, Binnenland
 • Themas
 • Economie en communicatie, Ondernemerschap, Productontwikkeling, Onderzoek, Coaching en training, Microfinanciering, Techniek en milieu, Land- en tuinbouw (incl. veeteelt), Voedselvoorziening, Ondernemerschap, Onderzoek
 • Types werk
 • Uitvoerend, Zelfstandig
 • Doelgroepen
 • Jongeren, Professionals, Gezinnen
 • Partner
 • BGCF - Bamboo Bikes

Onderzoek naar en training aan vrouwelijke boeren in de omgeving Kumasi

Bright Generation Community Foundation ondersteunt met haar Agri Busines project een groot aantal vrouwelijke, kleinschalig werkende boeren in de omgeving van Kumasi. Dit heeft uitgemond in geleidelijke overgang naar modernere landbouwtechnieken, die ook meer opbrengsten opleveren. Er is daarbij ook veel verbeterd op het terrein van de inrichting van de marktketen, tussen de boeren, de handelaren en andere partners in deze keten.
Met deze activiteiten realiseert BGCF beleid en nieuwe strategieën om de marktpotentie van kleine ondernemers in de landbouw te versterken.
Meer dan 850 kleine vrouwelijke boeren zijn geholpen met kleine leningen (microcrediet), verbeterde technologie en technische ondersteuning om de productie te verhogen. Op deze manier profiteren, via hun grote gezinnen, ongeveer 5000 mensen hier direct van.

De manier waarop de boeren worden geholpen, is erg uiteenlopend. Nu 97% van hen een mobiele telefoon bezit, zijn ze veel beter in staat om op de status van het weer te anticiperen, marktinformatie in te winnen en via de telefoon transacties te realiseren. Ook kunnen ze zich met nieuwe middelen beter weren tegen ziekten, weersrisico’s en ander natuurlijke onheil, zoals droogte en overstromingen. Dankzij de ondersteuning heeft 55% van de ondersteunde boeren het arsenaal aan gecultiveerd land kunnen uitbreiden. Tevens vindt training plaats op nieuwe landbouwvormen, zoals de teelt van paddenstoelen, slakken en groenten. Meer dan 80% van de boeren in het programma heeft nu ruimte voor medische verzekering voor zichzelf en hun familie, met als resultaat dat er significant meer werkuren zijn door minder ziekte.

Het AGRI Business project van BGCF zet graag extra expertise in. Deze kan geleverd worden door ondernemende en zelfstandige vrijwilligers of stagiairs vanuit Nederland of België. Hierbij zijn er mogelijkheden voor een business- en ondernemerschapsgerichte benadering, maar ook van een meer (landbouw)technische benadering. Hierbij kan een onderzoeksbenadering gehanteerd worden, maar ook inzet van expertise op het terrein van training en coaching is denkbaar.
Op basis van een motivatiebrief, waarin je aangeeft waar je interesses en je capaciteiten/expertise liggen, kan met de vertegenwoordigers van het AGRI Business project van BGCF worden overlegd op welke manier inzet kan worden gerealiseerd.
Er is in dit project ook veel ruimte voor eigen inbreng van onderzoeksvraagstukken.