Home » Opdrachten » Onderzoek effecten duurzaam toerismeproject (nulmeting)
GRE-09
 • Land
 • Ghana
 • Omgeving
 • Platteland, Binnenland
 • Themas
 • Economie en communicatie, Duurzaam toerisme, Ondernemerschap, Management en ontwikkeling, Onderzoek, Voedselvoorziening, Toerisme, Duurzaam toerisme, Management en ontwikkeling
 • Types werk
 • Uitvoerend, Zelfstandig
 • Doelgroepen
 • Jongeren, Professionals, Gezinnen
 • Partner
 • Greenhouse Karimenga

Onderzoek effecten duurzaam toerismeproject (nulmeting)

Dit is een opdracht voor het “pro poor’-toerismeproject Greenhouse Karimenga (kleinschalig duurzaam toerisme om armoede te bestrijden) in het dorp Karimenga (ca. 30 km ten zuiden van Bolgatanga), Noord-Ghana. Het dorp wordt ondersteund met het opzetten van een kleinschalig toerismeproject om inkomen te genereren voor de arme lokale bevolking die voornamelijk afhankelijk is van de landbouw.

Om over een paar jaar de effecten van het duurzaam toerismeproject en andere initiatieven in Karimenga (irrigatieproject, gemeenschappelijke tuinen, imkerij, enz.) op het welzijn van de bevolking te kunnen meten is het goed als binnenkort een baselinestudy (nulmeting) wordt gedaan. Je gaat daarom eerst kijken welke factoren bepalend zijn voor de mate van welvaart binnen een huishouden (wellicht zegt het niet zoveel hoeveel geld ze hebben, maar veel meer hoeveel vrouwen de echtgenoot heeft getrouwd, hoeveel kinderen er naar school gaan of hoeveel vee ze hebben). Daarna ga je bij zoveel mogelijk huishoudens via interviews en observaties inventariseren hoe welvarend de mensen op dit moment zijn. Als dezelfde meting dan over een paar jaar nogmaals gedaan wordt, kan er objectief gekeken worden of de welvaart verbeterd is en zo ja, of het waarschijnlijk is dat de projecten van deze community daaraan bijgedragen hebben.

NB: de opdrachten voor Greenhouse Karimenga kunnen alle goed met elkaar gecombineerd worden. Zo kun je met meer opdrachten tegelijkertijd bezig zijn.