Home » Opdrachten » Onderwijs(assistentie) met specifieke opdrachten, lager en middelbaar onderwijs in Tamale
MEE-05
 • Land
 • Ghana
 • Omgeving
 • Stad, Binnenland
 • Themas
 • Onderwijs, Sociaal werk en sport, Les geven, Organisatie toernooien en wedstrijden, Onderwijsassistentie, Sport en spel, Bijles en huiswerkbegeleiding, Onderwijsvernieuwing, Dyslexie, Leer- en gedragsproblemen, Leerkrachtondersteuning, Kunstzinnige en culturele vorming, Naschoolse opvang, Muziekles, Individuele begeleiding, Gehandicapte kinderen, Dagbesteding kleuters, Coaching en training, Bibliotheek
 • Types werk
 • Uitvoerend, In team, Zelfstandig
 • Doelgroepen
 • Jongeren, Professionals, Gezinnen
 • Partner
 • Meet Africa - Tamale

Onderwijs(assistentie) met specifieke opdrachten, lager en middelbaar onderwijs in Tamale

In Tamale, Noord-Ghana heeft een Canadees/Ghanees echtpaar in 2011 een nieuwe school opgericht (zowel primair onderwijs als 3 jaar middelbaar onderwijs). Dit echtpaar wil onderwijs bieden met meer nadruk op eigen initiatief, creativiteit, samenwerken, enz. De school is erg populair en elk jaar komen er tientallen nieuwe aanmeldingen. In 2017 staat de teller op bijna 1500 leerlingen!

Op deze school zijn veel specifieke opdrachten denkbaar. Hieronder noemen we een aantal voorbeelden:
* Onderwijsvernieuwing. Kinderen leren thuis vooral te gehoorzamen en hebben in het algemeen te maken met leerkrachten die alleen geschoold zijn om op de oude manier les te geven. Vrijwilligers en stagiairs worden uitgenodigd om te onderzoeken op welke wijze het onderwijs zinvol vernieuwd kan worden. Dit kan worden getest door les te geven met nieuwe methoden.
* Ondersteuning op het terrein van dyslexie en leer- en gedragsproblemen. Hoe kan de school omgaan met kinderen die op specifieke gebieden niet mee kunnen komen? Dus hoe spoor je leer- en gedragsproblemen op en welke methoden en activiteiten kun je kinderen met speciale behoeften of problemen bieden. De school heeft vooral behoefte aan meer kennis over dyslexie en hoe kinderen met dyslexie te begeleiden.
* Leerkrachtondersteuning. Ondersteuning bieden aan leerkrachten om nieuwe methoden toe te passen of bijvoorbeeld orde houden (o.a. door het trainen van leerkrachten buiten schooltijd en het coachen tijdens de reguliere werktijden).
* Creatieve activiteiten binnen schooltijd en naschoolse activiteiten ontwikkelen en aanbieden (bijvoorbeeld op het gebied van sport, drama, muziek, samenwerken, kunst, etc.). Veel kinderen blijven na schooltijd op het schoolterrein rondhangen omdat de ouders hen pas komen halen na werktijd. Voor hen is het fantastisch als er extra activiteiten worden geboden.
* Het aanbieden van sportlessen en het organiseren van toernooien (ook met andere scholen en/of met het doveninternaat in de buurt).
* Individuele begeleiding. Gesprekken voeren met kinderen die aangeven problemen te hebben (thuis of op school) of waarvan de leerkrachten het vermoeden hebben dat er problemen zijn. En tevens het trainen van een lokale medewerker in het houden van zulke gesprekken.
* Ontwikkeling, organisatie, exploitatie en gebruik van de bibliotheek.
* Begeleiding van gehandicapte kinderen.