Home » Opdrachten » Leesclubs en schoolcompetitieproject
LEA-06
 • Land
 • Ghana
 • Omgeving
 • Platteland, Binnenland
 • Themas
 • Onderwijs, Onderwijsassistentie, Leerkrachtondersteuning, Coaching en training, Sociaal werk en sport, Activiteitenbegeleiding
 • Types werk
 • Uitvoerend, Zelfstandig
 • Doelgroepen
 • Jongeren, Professionals, Gezinnen
 • Partner
 • Learn for Life

Leesclubs en schoolcompetitieproject

De leesclubs richten zich op verbetering van de leesvaardigheden van kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud. We hebben 20 leesclubs in verschillende scholen.
De schoolcompetitie bevat kwismogelijkheden voor lezen, essay schrijven, wetenschap en wiskunde en richt zich op kinderen van 13 tot 16 jaar. Deze competitie wordt georganiseerd op verschillende basisscholen en zogenaamde ‘Junior High Schools’ (de onderbouw van de middelbare school). De onderwijsvertegenwoordiger namens het district, werkzaam bij het Ghana Education Service, en Learn for Life-Ghana selecteren de scholen om mee te doen aan de projecten.
Learn for Life heeft de afgelopen jaren veel ‘academische competities’georganiseerd. Voor 2017 en daarna is het de bedoeling de competities schooloverstijgend te organiseren en uiteindelijk districtskampioenschappen te organiseren.
Vrijwilligers en stagiairs die willen meewerken aan dit project kunnen werken met de kinderen op de scholen, maar ook met alle meewerkende partijen (de ‘school administrators’, de districtsvertegenwoordigers). We kijken speciaal uit naar vrijwilligers en stagiairs met interesse in lees- en schrijfvaardigheden. Bedenk je dat creativiteit in de Afrikaanse schoolcultuur erg ondergewaardeerd wordt en dat kinderen erg gestimuleerd worden met een andere blik op hun wereld. Maar ook op het terrein van rekenen, wiskunde en wetenschappen is erg veel in te brengen door studenten en vrijwilligers uit westerse landen.
Learn for Life-Ghana draagt zorg voor alle logistiek en materialen voor het programma en regelt de opvang voor alle vrijwilligers en stagiairs. Learn for Life werkt zelf vanuit haar hoofdkantoor en bezoekt de deelnemende scholen tweemaal per week.
Aan het einde van je periode als vrijwilliger/stagiair, afhankelijk van de duur van je verblijf, wordt van je verwacht dat je:
• leesclubs hebt begeleid en gesuperviseerd;
• verbeteringen hebt gerealiseerd in de interesse van scholieren/kinderen in lezen en schrijven;
• nieuwe materialen hebt helpen ontwikkelen;
• met succes schoolcompetities hebt kunnen organiseren.