Home » Opdrachten » Jeugdtraining in landbouw
LEA-03
 • Land
 • Ghana
 • Omgeving
 • Platteland, Binnenland
 • Themas
 • Economie en communicatie, Ondernemerschap, Productontwikkeling, Management en ontwikkeling, Onderzoek, Techniek en milieu, Land- en tuinbouw (incl. veeteelt)
 • Types werk
 • Uitvoerend, Zelfstandig
 • Doelgroepen
 • Jongeren, Professionals, Gezinnen
 • Partner
 • Learn for Life

Jeugdtraining in landbouw

Ghana is, net als veel andere ontwikkelingslanden, over de jaren veel geconfronteerd met de uitdagingen van werkloosheid. Learn for Life heeft veel initiatieven ontwikkeld met als doel de kracht van de bevolking, vooral bij jeugd, om meer uit de landbouw te halen, verder te versterken. Veel aandacht is geschonken aan het stimuleren van goede landbouwpraktijken, tuinieren, aquacultuur, konijnenteelt en veel meer. Op deze manier werd gepoogd het potentieel van jongeren en vrouwen te vergroten om in eigen bestaanzekerheid te voorzien. Meer dan 300 jongeren zijn opgeleid.
Voor de komende jaren wordt ingezet op de training voor paddestoelproductie.
Vrijwilligers en stagiairs met kennis van landbouwmethoden worden van harte uitgenodigd om een bijdrage te komen leven aan deze projecten. De vrijwilligers worden gehuisvest bij gastgezinnen in de buurt van de boerderijen en landbouwprojecten.
Aan het einde van je periode als vrijwilliger/stagiair, afhankelijk van de duur van je verblijf, wordt van je verwacht dat je:
• deelnemers aan het project assisteert bij de ontwikkeling en het gebruik van goed landbouwpraktijken;
• helpt bij het uitzoeken van de juiste ondernemersinitiatieven in de landbouw;
• helpt bij het ontwikkelen van een konijnenfarm;
• helpt bij het verbeteren van de paddestoelproductie;
• meewerkt aan de ontwikkeling van handreikingen om de paddenstoelproductie te verbeteren.