Home » Opdrachten » Het achtergestelden-project
LEA-04
 • Land
 • Ghana
 • Omgeving
 • Platteland, Binnenland
 • Themas
 • Sociaal werk en sport, Sociaal werk, Jongerenwerk, Opbouwwerk, Coaching en training
 • Types werk
 • Uitvoerend, Zelfstandig
 • Doelgroepen
 • Jongeren, Professionals, Gezinnen
 • Partner
 • Learn for Life

Het achtergestelden-project

Dit programma is voor kinderen met een specifieke aandachtsbehoefte. Het is een lange termijn ondersteuningsprogramma dat is ontworpen voor het brede spectrum van kinderen met achterstandsituaties, bijvoorbeeld verlaten kinderen of kinderen met tienerouders. Op dit moment gaat het vooral om kinderen op Junior High School, tussen 12 en 15 jaar oud.
De kinderen worden geselecteerd in nauw overleg met de ‘community leaders’ van de verschillende dorpen en de staf van de scholen. De kinderen krijgen volledig support voor een jaar en dat wordt elk jaar geëvalueerd, waarbij vooral gekeken wordt naar prestaties en moraal. Voor de komende jaren willen we een standaardprotocol ontwikkelen, dat voor ons een gids is voor het gehele process, van de eerste selectie tot de laatste evaluatie.
Vrijwilligers met een achtergrond in of een gerichtheid op sociaal werk, sociologie en/of landelijke ontwikkeling worden aangemoedigd om een bijdrage te leveren aan dit project. Het project wordt door Learn for Life gesponsord.
Aan het einde van je periode als vrijwilliger/stagiair, afhankelijk van de duur van je verblijf, wordt van je verwacht dat je:
• assisteert in het managen van dit project;
• een bijdrage levert aan de ‘monitoring en evaluation’ van voortgang en ontwikkelingen;
• een bijdrage levert aan de ontwikkeling van materialen voor dit project.