Home » Opdrachten » Doe onderzoek en werk mee aan beleidsontwikkeling op het terrein van duurzame energie
ISE-02
 • Land
 • Ghana
 • Omgeving
 • Stad, Platteland, Binnenland, Kust
 • Themas
 • Economie en communicatie, Ondernemerschap, Management en ontwikkeling, Onderzoek, Techniek en milieu, Duurzame energie, Onderzoek
 • Types werk
 • Onderzoek, Uitvoerend, In team, Zelfstandig
 • Doelgroepen
 • Jongeren, Professionals, Gezinnen
 • Partner
 • Institute for Sustainable Energy and Environmental Solutions (ISEES)
Workshop voor ondernemers bij ISEES over duurzame energie

Doe onderzoek en werk mee aan beleidsontwikkeling op het terrein van duurzame energie

ISEES werkt aan onderzoek en beleidsontwikkeling op het terrein van duurzame energie. Een basis hiervoor is onderzoek naar waar wat mist in programma’s van overheid en andere instituties. Tussen enerzijds de sectoren van duurzame energie en milieubeheer en anderzijds de op korte termijn en op winstmaximalisatie gerichte beleidsfixatie van overheid en (internationaal) bedrijfsleven is veel ruimte voor nieuwe inzichten en perspectiefrijke alternatieven. Veelbelovende uitzichten gaan richting de ‘grassroot’-initiatieven. Op dat terrein wil ISEES zich graag begeven.

Activiteiten die in dit programma kunnen worden ondernomen:

 • Beoordeel bestaande (inter)nationaal onderzoek en beleidsontwikkeling, overeenkomsten, programma’s op het terrein van duurzame energie.
 • Identificeer de actuele ‘grassroot’ ontwikkelingen, communities, instellingen met hun kansen en risico’s gerelateerd aan toegang tot energievoorzieningen en natuurlijke hulpbronnen.
 • Inventariseer de belanghebbende partijen en instituties, organiseer ontmoetingen met dit netwerk en valideer onderzoeksprogramma’s in relatie tot de ontwikkelingen binnen het netwerk; breng onderzoeksresultaten bij elkaar en zoek hiervoor de publiciteit.
 • Participeer in nationaal en internationaal onderzoek en beleidsontwikkeling in zowel brede maatschappelijke platforms alsook in wetenschappelijke en overheidskring, gerelateerd aan duurzame energie, water/sanitair, landbouw en milieu.
 • Organiseer voorlichting en implementatiemogelijkheden op het terrein van onderzoek en duurzame energie en jaag daarmee beleidsbeïnvloeding aan.