Home » Opdrachten » Begeleiding en mentorschap kinderen en jongvolwassenen
LEA-05
 • Land
 • Ghana
 • Omgeving
 • Platteland, Binnenland
 • Themas
 • Economie en communicatie, Coaching en training, Onderwijs, Onderwijsassistentie, Onderwijsvernieuwing, Leerkrachtondersteuning, Individuele begeleiding, Coaching en training, Sociaal werk en sport, Jongerenwerk
 • Types werk
 • Uitvoerend, Zelfstandig
 • Doelgroepen
 • Jongeren, Professionals, Gezinnen
 • Partner
 • Learn for Life

Begeleiding en mentorschap kinderen en jongvolwassenen

Dit project mikt op het begeleiden van kinderen en jongeren om hun vaardigheden om succesvol een plekje in de maatschappij te vinden te verbeteren. Denk aan: wat wil je worden? Welk beroep wil je kiezen en wat voor opleiding hoort daarbij. Vrijwilligers/stagiairs werken nauw samen met de coördinatoren op de scholen en de verantwoordelijke District Officer of Ghana Education Service.
Als vrijwilliger/stagiair heb je vijf scholen in je takenpakket. Elke dag besteed je 6 uren op één school, dus in één week heb je alle scholen bezocht. De begeleiding van kinderen betreft 9 tot 19-jarigen; de begeleiding van de (jong)volwassenen betreft deelnemers van 20 tot 35 jaar oud. Het spreekt vanzelf, dat de gerichteid op de oudere groep meer gaat over loopbaanontwikkeling en de begeleiding van kinderen meer over scholing.
Over de jaren heen heeft Learn for Life coaching gedaan bij veel kinderen en studenten en hen noodzakelijk materiaal en advies gegeven op het terrein van studiekeuze voor High Schools en technische en ambachtelijke opleidingsinstellingen. Maar denk ook aan gedragsproblematiek, pestgedrag, emotionele problematiek. Ons programma biedt begeleiding op persoonlijke en sociale ontwikkeling, relatievorming, communicatievaardigheden (met ouders, volwassenen, ‘peers’) en omgang met druk en stress.
Aan het einde van je periode als vrijwilliger/stagiair, afhankelijk van de duur van je verblijf, wordt van je verwacht dat je:
• een goede relatie hebt ontwikkeld met de scholen;
• kinderen en studenten bijstaat bij verschillende doelstellingen;
• kinderen en studenten helpt bij het verbeteren van hun studievaardigheden en leervermogens;
• kinderen en studenten hulpmiddelen kunt aanreiken om hun individueel potentieel te verbeteren.
Learn for Life-Ghana legt contact met de scholen, de van belang zijnde vertegenwoordigers, de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en het district of de inzet van de vrijwilliger/stagiair mogelijk te maken. De vrijwilligers/stagiairs worden gehuisvest bij gastgezinnen.