Home » Nieuws » Persbericht:Vereniging Volunteer Correct (VVC) zekert de kwaliteit van internationaal vrijwilligerswerk

Persbericht:Vereniging Volunteer Correct (VVC) zekert de kwaliteit van internationaal vrijwilligerswerk

Vereniging Volunteer Correct heeft vorige week een persbericht verspreid. Ontmoet Afrika is één van de leden van deze nieuwe branchevereniging voor verantwoord internationaal vrijwilligerswerk. Hieronder het integrale persbericht. 

Vijftien vrijwilligersorganisaties in Nederland hebben zich verenigd in de eerste landelijke branchevereniging voor eerlijk, verantwoord en duurzaam internationaal vrijwilligerswerk. Vereniging Volunteer Correct (VVC) scheidt door middel van strenge richtlijnen kaf van koren en laat op transparante wijze zien hoe verrijkend internationaal vrijwilligerswerk kan zijn.

Eenzijdige belichting van internationaal vrijwilligerswerk

In de afgelopen jaren is er ruime aandacht in het publieke debat gekomen voor de misstanden in internationaal vrijwilligerswerk. Door de toegenomen aandacht zijn ook organisaties die zich afzetten tegen de veroordeelde praktijken onterecht in het nauw gekomen. Organisaties – vaak vanuit passie en idealen – die zich inzetten vóór en veel belang hechten aan verantwoord en transparant internationaal vrijwilligerswerk. Door zich te verzamelen in de Vereniging Volunteer Correct kunnen zij gezamenlijk werken aan gedeelde idealen en gezamenlijk uiting geven aan het belang dat zij hechten aan verantwoord en transparant vrijwilligerswerk.

Door ontwikkelen van kwaliteitsrichtlijn meer inzicht

Vereniging Volunteer Correct heeft een kwaliteitsrichtlijn ontwikkeld, waaraan alle leden van de vereniging voldoen. Op de website van Vereniging Volunteer Correct (www.volunteercorrect.nl) presenteren de leden zich transparant en inhoudelijk vanuit deVVC-kwaliteitsrichtlijn.

De vereniging en de richtlijn komen voort uit de Transparantie-index van Stichting Volunteer Correct. Stichting Volunteer Correct is al sinds 2014 een bepalende stem in de roep tot kwaliteitsverbetering van het aanbod van internationaal vrijwilligerswerk in Nederland.

Aandachtspunten in de kwaliteitsrichtlijn zijn onder andere: werken met kwetsbare groepen, organisatietransparantie, vrijwilligerstaken, kostenmodel, samenwerking met lokale partnerorganisaties, vrijwilligersvoorbereiding en evaluatie van de projecten en de inzet van de vrijwilligers.

Hét portaal voor de a.s. vrijwilliger
Vereniging Volunteer Correct stelt zich ten doel dat iedere a.s. vrijwilliger zich via het online VVC-portaal oriënteert op internationaal vrijwilligerswerk. Op deze manier kunnen a.s. vrijwilligers een verantwoorde keuze maken en zich beter voorbereiden op hun verblijf en inzet in het buitenland. De vereniging gaat zich de komende jaren onder meer inzetten voor een kwaliteitsrichtlijn voor de voorbereidingstrainingen, de ontwikkeling van generieke evaluatiemogelijkheden en het zichtbaar maken en promoten van de verantwoorde en duurzame praktijken van internationaal vrijwilligerswerk.

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.