Home » Partners » Youth Harvest Foundation

Youth Harvest Foundation

Youth Harvest Foundation (YHF) is een professionele en succesvolle NGO in Noord-Ghana, in de stad Bolgatanga. Sinds 2007 zijn zij al een partner van Ontmoet Afrika. De organisatie zet zich in voor jongeren in Noord-Ghana. Noord-Ghana is minder ontwikkeld dan het zuiden van het land. Door armoede is er meer sprake van gebrekkig onderwijs, schooluitval onder jongeren (bijvoorbeeld doordat ze thuis mee moeten helpen) en is er een hoog percentage tienerzwangerschappen en -huwelijken. De Youth Harvest Foundation zet zich in voor het voorkómen van schooluitval, tienerzwangerschappen en –huwelijken.

Dat doen ze door onder meer het geven van seksuele voorlichting op scholen. Inmiddels zijn de lessen van YHF een vast onderdeel geworden in het lesprogramma van veel middelbare scholen in Noord-Ghana.
YHF realiseert daarnaast remedial teaching: het lesgeven aan meiden uit armere gezinnen, die hun eindexamen van de middelbare school niet gehaald hebben. YHF zorgt ervoor dat deze meiden alsnóg voor hun examens slagen en met meer kansen hun toekomst tegemoet gaan.

De organisatie doet en ondersteunt ook veel onderzoek op de mechanismen die ervoor zorgen dat er in de regio veel tienerzwangerschappen voorkomen, en naar wat er gedaan kan worden om dit te voorkomen.

De oprichter van YHF, John Krugu, is in 2016 gepromoveerd op een onderzoek over tienerzwangerschappen aan de universiteit van Maastricht! Hij komt uit een arme familie in deze streek in Noord-Ghana, was de enige in de familie, die de mogelijkheid kreeg om veel scholing te krijgen en zet zich sindsdien toegewijd in om de levensstandaard in Noord-Ghana te verhogen.

YHF krijgt fondsen vanuit grote westerse organisaties uit verschillende landen. Sinds een aantal jaren is de organisatie bezig met het opstarten van vernieuwende inkomensgenererende projecten, waaronder enige smoothiebars in Bolgatanga en Tamale.

De medewerkers van Youth Harvest Foundation zijn vrij modern en westers georiënteerd. YHF biedt ruimte aan praktische vrijwilligers, maar nadrukkelijk ook aan stagiairs die onderzoek willen doen.

Zie ook de website van Youth Harvest Foundation.

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.