Home » Partners » YEP-Tanzania

YEP-Tanzania

De Nederlandse Stichting Sengerema biedt sinds 2008 kansarme Tanzaniaanse jongeren een duurzame oplossing om aan deze vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen, door het opstarten van een eigen bedrijfje. De stichting ontleent haar naam aan de Tanzaniaanse plaats Sengerema, iets ten zuiden van het Victoriameer. In het stadje Sengerema zijn de eerste projecten van de stichting gestart.

In Tanzania is de Stichting Sengerema actief onder de naam YEP-Tanzania. YEP is de afkorting voor Young Entrepreneurs Program. In 2015 is YEP-Tanzania geregistreerd in Dar Es Salaam als non-gouvernementele-organisatie (NGO).  YEP-Tanzania is de lokale uitvoerder van de programma’s van de Stichting Sengerema.

De primaire doelgroep van YEP-Tanzania bestaat uit jongeren in de leeftijd van 18 tot ca. 35 jaar. Door geldgebrek hebben zij noodgedwongen hun opleiding moeten afbreken. YEP-Tanzania geeft deze jongeren de kans te werken aan een betere toekomst en om geld te verdienen, om hun jongere broertjes en zusjes te voeden en de mogelijkheid te geven naar school te gaan.

Jaarlijks organiseert YEP-Tanzania voor groepen jongeren een intensief opleidings- en trainingsprogramma, een startkapitaal en begeleiding. Hierdoor kunnen zij een eigen bedrijfje starten en succesvol continueren. Het verstrekte startkapitaal (dit is een lening en geen gift) moet door de jongeren in 4-5 jaar worden terugbetaald.

Duurzaamheid

De programma-eigenaar wordt de lokale op te richten Vereniging van Jonge Ondernemers (CBO).  Onze visie op duurzaamheid van het project is een partnerschap tussen CBO en de lokale overheid. De partners zorgen ervoor dat na afloop van het programma, jaarlijks minimaal 5-10 jonge ondernemers opgeleid worden en daarvan minimaal 3-6 een startkapitaal of groeikapitaal verkrijgen, in de vorm van een lening, om hiermee het leden bestand van de CBO op peil te houden.

Aan het eind van het programma hebben de CBO en de lokale overheid de capaciteit opgebouwd om nieuwe generaties jongeren op te leiden tot zelfstandig ondernemer en te begeleiden na de start.

Herinvesteren van terugbetaalde lening

De terugbetalingen van de leningen gaat naar YEP Tanzania die het weer gebruikt om programma’s voor in kleine gedeelten financieren. De progammakosten komen voor het grootste deel nog vanuit fondsen in Nederland.

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.