Home » Partners » Live Now Foundation

Live Now Foundation

Na een enerverende periode als vrijwilliger in Ghana is de Nederlandse ondernemer Albert van Beek zelf gaan investeren in Tinkong, Ghana. Hij was overtuigd geraakt van het nut van inzet op duurzame ontwikkeling in een specifiek klein dorp, waar sprake is van enorme achterstelling: veel werkloosheid, magere onderwijsvoorziening, gebrekkige gezondheidszorg, schamele infrastructuur. De kern van zijn gedachte: we kunnen hier iets goeds neerzetten en vanaf de eerste inzet ons richten op de eigen kracht van deze gemeenschap. Zo kan worden bewerkstelligd, dat het dorp op termijn alle projecten zélf beheert en verder ontwikkelt. Albert van Beek heeft hiertoe de Live Now Foundation opgericht. De projecten in Ghana worden georganiseerd vanuit deze stichting.

Op een eigen stuk grond is in 2012 een guesthouse annex vrijwilligershuis gebouwd, tevens bewoond door de lokale manager van Live Now. Direct daarna is de bouw gestart van de Live Now Kliniek. Deze goed uitgeruste kliniek voor dagbehandelingen is geopend in 2013 en biedt nu werkgelegenheid aan ruim 30 medewerkers.

In Tinkong zijn zeven scholen, meest kleuterschool en basisschool, sommigen ook met de eerste leerjaren van het middelbaar onderwijs (‘junior high school’). Met alle scholen in Tinkong wordt samengewerkt. Ondersteuning van de aanwezige leerkrachten met individuele begeleiding door vrijwilligers en themagerichte groeps- en sportactiviteiten biedt enorme mogelijkheden voor versterking van het onderwijs in Tinkong.

In november 2016 heeft Live Now daarnaast haar eigen mortuarium geopend. Het is in dit deel van Ghana traditie, dat overleden familieleden pas maanden ná de datum van overlijden worden begraven. Begrafenissen zijn in Ghana erg feestelijk: juist het leven wordt gevierd tijdens deze begrafenissen, waarvan de feestelijkheden meerdere dagen duren. In overheidsmortuaria worden lichamen lang bewaard in erbarmelijke omstandigheden. Het mortuarium speelt hierop in: het is een zeer volwaardige voorziening, waar evenwel klanten zelfs minder hoeven te betalen dan bij de overvolle, onhygiënische overheidsmortuaria.
De opbrengsten uit het mortuarium worden gebruikt voor nieuwe projectontwikkeling.

Het Live Now-terrein bevat een uitgestrekt stuk land dat vraagt om bewerking. De landbouwprojecten moeten nog in ontwikkeling worden gebracht. En zo ook het geheel aan tuinaanleg rondom de gebouwen. Ook hierbij hebben we veel behoefte aan inzet van vrijwilligers en stagiairs.

In 2019 heeft Live Now Foundation op het grote eigen terrein, dat in de volksmond vanwege de grote oranje daken van de gebouwen ‘Orange Village’ genoemd wordt, de bouw van het Live Now IT learning center afgerond. Gestart is met de opzet van een leerprogramma voor computergerelateerd onderwijs.
Daarnaast is gestart met een eigen ondersteuningsprogramma voor ondernemers, die een kleine lening en training krijgen.

De komende vijf jaren zal Live Now Foundation zelf investeren in voorzieningen voor gezondheidszorg, educatie en landbouw. Daarna wordt voorzien op een lokaal beheerd stelsel van community-voorzieningen, waar naar behoefte zinvolle en waardevolle uitwisselingsinzet kan worden georganiseerd van vrijwilligers en stagiairs uit Nederland en andere landen.

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.