Home » Partners » Learn for Life

Learn for Life

Learn for Life is een ontwikkelingsorganisatie in het Lake Bosomtwe-district, vlakbij Kumasi. De organisatie is opgezet vanuit de ideologie, dat de grootste uitdaging wordt gevonden in het bestrijden van de armoede en de ongeletterdheid. Learn for Life verzamelt krachten om deze misstanden te bestrijden en doet dat door programma’s op te zetten, die de eigen kracht en capaciteitsopbouw van de arme mensen in Ghana versterken.

De belangrijkste thema’s die Learn for Life aanpakt, liggen op het terrein van educatie, community building en het versterken van ondernemerschapsvaardigheden. De organisatie werkt aan eigen werkvormen, organiseert leesclubs en schoolcompetities, creëert train-de-trainerprogramma’s en werkt aan jeugdtraining in landbouw.

Bekijk de promotiefilm over Learn for Life!

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.