Home » Partners » Institute for Sustainable Energy and Environmental Solutions (ISEES)

Institute for Sustainable Energy and Environmental Solutions (ISEES)

Het ‘Institue for Sustainable Energy and Environmental Solutions’, in het kort ISEES, is een non-profit ontwikkelingsorganisatie die voorziet in professionele technische training, onderzoek, consultancy, community-ontwikkeling en technische ontwikkeling op het terrein van hernieuwbare energie (‘renewable energy’), efficiënter omgaan met energie, klimaatverandering, milieubehoud, management van natuurlijke hulpbronnen, water & sanitaire voorzieningen, gericht op verbetering van levensomstandigheden en leefomgeving van huishoudens, gemeenschappen, middenstand en ondernemersmogelijkheden in Ghana en Afrika.

ISEES is opgericht in 2014. Het management bestaat uit een bestuur met 5 leden, een adviesorgaan met 7 leden, een driekoppig managementteam en een technische staf bestaande uit 12 deskundigen, waarvan 3 fulltime en 9 parttime. Daaromheen werkt nog een team van ruim 20 man op consultbasis en een nog breder netwerk van experts en trainingondersteuners.

ISEES organiseert haar activiteiten in 5 verschillende opeartionele units:
* Het ‘Center for Renewable Energy and Energy Efficiency’
* Het ‘Center for Biodiversity Conservation & Natural Resources Management’
* Het ‘Center for Agribusiness and Small Enterprises Development (CASMED)’
* Het ‘Center for Water, Sanitation and Hygiene Development (WASH)
* Het ‘Center for Agro-Ecology and Sustainable Farming Systems’

ISEES zoekt mogelijkheden voor het reduceren van energieverbruik en –kosten, verbetering van leefomstandigheden in huishouden, terugdringen van koolstofemissie, ontbossing en luchtverontreiniging binnenshuis. Hierbij ligt het accent op het promoten van gebruikmaken van hernieuwbare energie-producten en –diensten voor kleine huishoudens, kleine ondernemers and landbouwbedrijven. Een extra focus ligt op de verbetering van levensomstandigheden van vrouwen en kinderen.
ISEES bereikt de verbeteringen vooral door kennisontwikkeling, haar adviespraktijk, het opbouwen van lokale capaciteit en technologische ontwikkeling.
De hernieuwbare energie komt tot productie met nieuwe energie-oplossingen met zonne-energie, schonere kookfornuizen en duurzamere brandstof (biogas).

ISEES maakt nieuwe producten toegankelijker voor huishoudens, verkopers van voedsel op straat, kleinschalig werkende boeren (vooral vrouwen) en landbouwverwerking. Vooral schonere fornuizen (cookstoves) zijn belangrijk, zowel in kleine huishoudens als in institutionele keukens.

ISEES ontwikkelt ook duurzame brandstoffen zoals briquetten die worden gemaakt van bijvoorbeeld de schillen van palmpitten en andere landbouwafvalproducten. Dit vooral als alternatief voor houtskool. ISEES is betrokken bij ontwikkeling van bosbouw, vooral gericht op het behoud van mangrove-bossen, ook met het oog op het behoud van de mogelijkheden voor duurzame gebruikmaking van brandhout en het conserveren van de eeuwenoude ecosystemen.
De klanten van ISEES zijn huishoudens, verkopers op straat, vrouwelijke boeren en verwerkers van landbouwproducten, zowel in klein als groter groepsverband.

ISEES draagt bij aan capaciteitsontwikkeling zowel op lokaal als op sub-regionaal en nationaal niveau en doet dit op operationeel en op strategisch niveau. Hierbij is het oogmerk altijd het verzekeren van duurzame oplossingen voor de grote energie- en ontwikkelingsproblemen waar Ghana (en Afrika) zich voor gesteld ziet.

Meer informatie lees je op de website van ISEES.

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.