Home » Partners » Green Gold SE

Green Gold SE

Green Gold Social Enterprise is een bedrijf dat zich richt op het weer opnieuw opbouwen van een 56 jaar oude verlaten ‘staatsboerderij’ bestaande uit 3000 hectare land. Green Gold maakt hier een beoogd commercieel volwaardige boerderij van te maken, waar vooral de Moringa-plantage een integraal onderdeel uitmaakt. Het bedrijf maakt hoogwaardige Moringa-producten en wil aan honderden kleinschalig werkende boeren werkverschaffing en voedsel voorzien. Het achterliggende doel van Green Gold Social Enterprise is voedselzekerheid op bouwen en het te reduceren van armoede.

Kleinschalig werkende boeren krijgen alle benodigde input om de Moringa te cultiveren naast hun werkzaamheden met de eigen gewassen. Green Gold koopt de zaden voor een gegarandeerde prijs en zorgt voor verwerking tot Moringa-olie en de export ervan naar internationale groothandelspartners.

Armoede en slechte voeding zijn de twee grootste sociale problemen, waarmee Ghana te doen heeft. Dat geldt vooral voor het noordelijk deel van het land. Green Gold creëert eerlijke werkgelegenheid en 50% van de winst wordt geherinvesteerd in de boeren ‘communities’, in gezondheidszorg, scholing en economische ontwikkeling. Het unieke model van Green Gold geeft de community zelf eigenaarschap over hun ontwikkeling. Geleidelijk ontwikkelt zich een nieuwe industriële sector.

Het (hoofd)kantoor van Green Gold bevindt zich in Tamale in Northern Region. De locatie van de boerderij en landerijen is echter in het uiterste noorden van de Volta-regio, ongeveer 5 uren rijden vanaf Tamale. De verblijfsmogelijkheden bij de boerderij zijn goed, maar je verblijft hier ver van de grotere steden vandaan.

Voor meer informatie over Green Gold SE, bezoek de website: http://www.greengoldghana.com/

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.