Home » Partners » BGCF – Bamboo Bikes

BGCF - Bamboo Bikes

Bright Generation Community Foundation (BGCF) is opgericht in 2006. Het idee om BGCF te beginnen kwam van drie locale jonge vrouwen, die met jeugdorganisaties werkten in Ghana. Ze hadden alle drie dezelfde missie: het verbeteren van de sociaal-economische omstandigheden en de opleidingsmogelijkheden voor met name jeugdigen en vrouwen in verarmde gebieden. Zo is BGCF geboren: om projecten te creëren die helpen de mensen zichzelf te helpen om uit de armoedecirkel te ontsnappen. Armoede wordt niet alleen veroorzaakt door gebrek aan voedsel en behuizing, maar vooral ook door het verliezen van eigenwaarde en eigen identiteit.
Het doel van BGCF is daarom: het versterken van de jeugd, zowel economisch als sociaal. De projecten van BGCF kunnen worden verdeeld in projecten die de economische versterking realiseren en projecten gericht op betere scholing.
Het belangrijkste project van BGCF gericht op economische versterking is de Bamboo Bike factory, een fabriek waar bamboefietsen worden geproduceerd. Daarnaast zijn er onder meer projecten gericht op het recyclen van afval en zijn er agrarische projecten ten behoeve van commerciële markten.

Ontmoet Afrika biedt mogelijkheden voor vrijwilligers en stagiairs om mee te werken aan een viertal verschillende projecten, waarbij vooral ingezet wordt op het doen van onderzoek, het creëren van nieuwe ontwikkelingen en het adviseren op het terrein van ondernemerschap:
* Bamboo Bikes, de fietsenfabriek, fietsen met een bamboe-frame;
* Recowna Initiative (Recycling Not a Waste), project gericht op productie van ‘eco shoes’, gemaakt van autobanden;
* Het ontwerpen, produceren en vermarkten van herbruikbaar hygiënisch maandverband;
* Stimuleren en verbeteren ondernemerschap van vrouwen met landbouwprojecten.

De hosting van vrijwilligers en stagiairs, die komen werken bij BGCF / Bamboo Bikes, is meestentijds bij de directeur van BGCF, Bernice Dapaah, thuis. Dat is een vrij luxe woonomgeving, dus niet in een traditioneel en authentiek Ghanees gastgezin. Het kan zijn, dat er meerdere vrijwilligers tegelijk zijn. In dat geval zal een vervangend gastgezin worden verzorgd door Bernice.
Voor veldwerk kun je eventueel meermaals periodes búiten Kumasi verkeren. Dan zal onderkomen verzorgd worden in de dorpen, mogelijk vrij ver weg van Kumasi. In die gevallen zal het onderkomen wel veel primitiever zijn.

Websites:
Bright Generation Community Foundation
Ghana Bamboo Bikes Initiative

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.