Home » Nieuws » Hoe groot is Afrika écht?

Hoe groot is Afrika écht?

Mercator kennen we van pleinen en straten, maar we weten nauwelijks nog wie hij was. En dat terwijl hij aan de veroorzaker is van een invloedrijke perceptiefout, die in de hoofden van bijna iedereen is geslopen. Het gaat om de grootte van en de verhoudingen tussen de landen op Aarde. Mercator maakte kaarten voor de zeevaarders in de 16e eeuw en introduceerde in 1569 de zogenaamde ‘Mercator-projectie’. Zeevaarders konden goed met deze projectie overweg, want kompaskoersen worden helemaal juist weergegeven. Maar als gevolg van het feit dat de meridianen loodrecht op elkaar blijven staan, terwijl de wereld toch echt een bol is en deze meridianen bij de polen helemaal bij elkaar komen, wordt de grootte van de fysieke oppervlakten volslagen verkeerd getoond. Ikzelf schets het altijd aan de vergelijking tussen Groenland en Saoudi-Arabië: in werkelijkheid even groot, doch op de door ons normaliter gebruikte Marcator-kaart is Groenland vele malen groter.

Het continent Afrika ligt van alle continenten het meest gecentreerd rond het midden van de Aarde. Daardoor ‘lijdt’ Afrika het meest onder deze Mercator-afwijking.

Een Duitse grafisch designer heeft een kaarten gemaakt, die deze vertekening in perspectief brengen. Hij heeft dat gedaan door de grote landen te plotten op het Afrikaanse continent. Dat is heel erg verhelderend. Frankrijk is niks groter dan Algerije of Mali. De Sahara omvat al meer kilometers dan de hele Verenigde Staten. En Japan kun je zo over Mozambique leggen. Met Tanzania en Kenia heb je al bijna heel India te pakken. Bijna heel Oost-Europa past in Egypte.
Krause zegt zelf: “Africa is so mind-numbingly immense, that it exceeds the common assumptions by just about anyone I ever met,” he writes at his website. “It contains the entirety of the US, all of China, India, as well as Japan and pretty much all of Europe as well – all combined!”

Bekijk onze uitdagende projecten

Onze visie is dat mensen die met een open blik naar Afrika gaan, echt in contact kunnen komen met de mensen. Daar leer je van, dat geeft inspiratie, en dat leidt tot betrokkenheid. Dat spreekt ons meer aan dan naar het buitenland te gaan met het idee de mensen daar te vertellen hoe het volgens ons moet. Met deze instelling is de kans, dat je vrijwilligerswerk of stage duurzaam is, het grootst.