Kameroen

Vrijwilligerswerk in Kameroen (west Afrika), op het gebied van onderwijs of de gezondheidszorgvrijwilligerswerk onderwijs Afrika; als vrijwilliger of student werken of stagelopen op een school in Kameroen

Het eerste project is in het Engelstalige gedeelte van Kameroen, de overige projecten in het Franstalige gedeelte.

  • Vrijwilligerswerk in het onderwijs in het westen van Kameroen. Activiteiten zijn: lesgeven in vakken als Engels, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, sport, muziek en creatieve vaardigheden. Daarnaast kun je meegaan met de ‘school on wheels‘ (bezoek aan dorpen om daar activiteiten met kinderen te organiseren en hen te helpen met huiswerk), helpen ontwikkelen van schoolmateriaal en lesmethoden, geven van computerlessen, enz.
  • Assisteren en/of lesgeven op een lagere of middelbare school (keuze in vakken als Engels, Frans, wiskunde, natuurkunde, social studies, environmental studies, muziek, sport en/of art & creativity). Een deel van de leerlingen heeft ook vaak behoefte aan bijles / huiswerkbegeleiding.
  • Werken in een klein ziekenhuis (medische achtergrond noodzakelijk).